Opbrengst schilderij Helmantel voor orgel Loppersum

Olieverfstilleven op paneel (50 x 87 cm) van Henk Helmantel uit 2017. beeld kerkrentmeesters Loppersum

Om de restauratie van het monumentale orgel in de Petrus en Pauluskerk van Loppersum financieel mogelijk te maken, heeft Henk Helmantel een schilderij uit 2017 voor de verkoop beschikbaar gesteld.

Dat meldt het college van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente Maarland.

Het orgel in de kerk van het Groningse Loppersum, dat in eerste aanleg dateert uit 1562, wordt momenteel in opdracht van het college van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente Maarland gerestaureerd. Het orgel behoort samen met de kerk „tot de top 100 van unieke kerkelijke monumenten in Nederland”, aldus het college. „Dit is vooral een gevolg van de hoge ouderdom met authentiek materiaal, onder meer de orgelkast en het orgelbalkon uit 1562/1590.” De bouwkundige toestand van het orgel was door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning dermate verzwakt, dat in 2015 een veiligheidsrisico werd geconstateerd.

Een belangrijke ontwikkeling bij de voorbereiding van het project was de opvatting van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) dat het orgel, in oorsprong van vóór 1550, na een verbouwing in 1958 niet meer in alle onderdelen ”monumentwaardig” was, en dat de RCE zeer ingenomen is met de restauratieplannen van de kerkrentmeesters.

De restauratie houdt onder meer in: een reconstructie van het vóór 1958 aanwezige oude orgelbalkon, inclusief de kolommen, het herstel van de vóór 1949 aanwezige ruimte voor de windvoorziening, en herstel van de oorspronkelijke 16e-eeuwse toegang naar het orgel. „Op deze wijze wordt het orgel tevens aanmerkelijk aardbevingsbestendiger hersteld”, aldus het college.

„Gelet op de speciale keuzes die voor dit unieke orgel moeten worden gemaakt, en waarvan de noodzaak vooral is ontstaan na de aardbevingsschade aan het orgel, moesten er boven op het oorspronkelijk beschikbare grootonderhoudsbudget, aanvullende middelen worden gevonden”, zegt het college. „Naast dit buget, het van de hervormde gemeente Maarland beschikbare bedrag en het bedrag aan schadevergoeding dat de NAM vanwege de aardbevingen heeft toegekend, is er echter nog niet voldoende geld beschikbaar voor dit project. De kerkrentmeesters zijn blij dat een groot aantal fondsen op hun verzoek subsidies heeft toegekend, waardoor inmiddels van start is kunnen gaan met de restauratie.”

Daar komt nu een „belangrijke toezegging” bij. Onlangs heeft de Groningse schilder Henk Helmantel aangeboden een schilderij van zijn hand beschikbaar te stellen. „Helmantel heeft een zwak voor de kerk van Loppersum, omdat zijn eerste expositie destijds in de Lopster kerk was.”

De opbrengst bij verkoop van dit schilderij, een olieverfstilleven op paneel van 50 x 87 cm uit 2017, komt ten goede aan de orgelrestauratie, die wordt begeleid door adviseur Stef Tuinstra.

Geïnteresseerden voor dit schilderij kunnen zich in verbinding stellen met de kerkrentmeesters van Loppersum, via Henk Aardse (0596-582035 of h.aardse@kpnplanet.nl.