Nieuwe uitgave liederen van Taizé

Wie weleens in Taizé is geweest, weet dat het kleine, brede liederenbundeltje dat daar gebruikt wordt een belangrijk attribuut is voor de dagelijkse vieringen in de Franse communiteit. Juist door het samen zingen van de Latijnse, Duitse, Franse en Engelse Taizéliederen ervaren velen een diepe verbondenheid met anderen die vanuit alle windstreken naar het plaatsje in de Franse regio Bourgondië zijn gekomen.

Na afloop neemt menigeen een exemplaar van het gezangboekje mee naar huis, zodat liederen als ”Ubi caritas”, ”Laudate omnes gentes” en ”Bless the Lord, my soul” inmiddels de hele wereld overgingen.

De volgende stap is dat er vertaalde uitgaven van de liederen van Taizé komen. In Nederland zijn er al diverse varianten geweest. De laatste verscheen in 2008. Daarin waren 125 liederen opgenomen, waarvan er 50 een Nederlandse tekst kregen. De achterliggende tien jaar zijn er in Taizé echter weer 23 nieuwe liederen ontstaan, zodat er behoefte was aan een herziene uitgave. Die is er nu. In ”Adem in ons” staan 145 liederen, waaronder de 23 nieuwe. Van alle liederen kregen er 85 naast het origineel een Nederlandse vertaling.

Hoewel er kanttekeningen te maken zijn bij sommige teksten (bijvoorbeeld vanwege roomse elementen) of bij de meditatieve uitvoering in Taizé (veelvuldig herhaald) bevat deze bundel veel moois. Voor een groot deel gaat het immers om Bijbelteksten –vaak uit de psalmen– die op muziek gezet zijn.

Adem in ons. Taizé liederenboek, uitg. KokBoekencentrum; 222 blz.; € 19,90