„MeToo serieus probleem in cultuursector”

beeld RD

MeToo is in de Nederlandse cultuursector een serieus probleem. Dat zegt Peter van den Bunder van de Kunstenbond. Minister Van Engelshoven (Cultuur) heeft inmiddels toegezegd op korte termijn te gaan kijken hoe de werkomgeving in de sector veiliger kan worden.

Dat bleek donderdagavond 29 november uit een tv-uitzending van Brandpunt+ van de omroepen KRO en NCRV. Het programma deed onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector.

Aanleiding waren de beschuldigingen, twee maanden geleden in een eerdere uitzending van Brandpunt+, aan het adres van de Elburgse dirigent Pieter Jan Leusink van The Bach Choir and Orchestra of the Netherlands.

Leusink-TAL_X8O1956Dirigent Bach Choir and Orchestra beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag

In de tweede uitzending komen opnieuw twee musici aan het woord die nauw samenwerkten met Leusink en zeggen door hem te zijn lastiggevallen. Ook toont een van de sopranen aan, met een geluidsopname van een gesprek, dat de zakelijke leiding van Leusinks bedrijf wist van deze praktijken, maar er niets aan deed.

Naar aanleiding van de eerste MeToo-uitzending stelde Brandpunt+ met de Kunstenbond, het Platform voor Freelance Musici en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Nederlandse Film- en Televisiemakers een enquête op over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector.

Van de bijna 8000 mensen die de vragenlijst kregen toegestuurd, allemaal professionals in de cultuursector, reageerden er 550. Van hen zegt bijna de helft te maken te hebben gehad met seksueel getinte opmerkingen en ongewenste seksuele toespelingen. Drie van de vijf geven aan ongewenst te zijn aangeraakt. Voor twee op de tien had het gevolgen voor hun verdere loopbaan dat ze de seksuele toenaderingen afhielden.

Meer dan de helft (57 procent) van de respondenten vindt het dan ook nodig dat er een actieplan komt om dit probleem in hun sector bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Peter van den Bunder van de Kunstenbond, de grootste vakbond in de cultuursector, stelt in de uitzending van Brandpunt+ dat uit de enquête blijkt dat het MeToo-probleem „geen hype maar een structureel probleem” is. Het gaat om meer dan een paar incidenten, volgens Van den Bunder, die dat „schokkend” noemt. Hij stelt dat het tijd wordt dat politiek Den Haag in actie komt.

Bij het meldpunt Mores Online, een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de culturele sector, zijn na de eerste uitzending van Brandpunt+ nieuwe meldingen van grensoverschrijdend gedrag door Leusink binnengekomen. Het meldpunt zegt in de uitzending een klacht te hebben ingediend bij de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De resultaten van de enquête van Brandpunt+ zijn ook voorgelegd aan minister Van Engelshoven van Cultuur. Zij geeft in een reactie aan de uitkomsten van het onderzoek „uiterst serieus” te zullen nemen. Ze wil op korte termijn in gesprek met vakbonden en belangenverenigingen. „Samen met hen wil ik kijken hoe de werkomgeving in de sector veiliger kan worden”, aldus de minster.