Inspeling kopie Gents retabelorgel in Orgelmuseum Elburg

Detail van het retabel ”De aanbidding van het Lam Gods” van Jan van Eyck (1432) in de Sint-Baafskathedraal in Gent. beeld Museum St.-Baafskathedraal Gent

In het Nationaal Orgelmuseum in Elburg wordt zaterdag 9 september een „unieke” kopie van het zogenoemde Gentse retabelorgel in gebruik genomen.

Op een van de luiken van het altaarstuk ”De aanbidding van het Lam Gods” (1432) van Jan van Eyck in de Sint-Baafskathedraal in Gent staat een middeleeuws orgel afgebeeld. Bij het instrument staat een groep musicerende engelen. Eén engel zit achter het klavier. Het betreft een van de oudste bewaard gebleven afbeeldingen van een pijporgel.

Wim S. Ros uit Maartensdijk, die werkt aan een proefschrift over de architectonische en vormgevingsaspecten van het 15e-eeuwse orgel in Europa, heeft in het kader van zijn onderzoek de oorspronkelijke maatverhoudingen van het Gentse retabelorgel gereconstrueerd. Vervolgens heeft het Nationaal Orgelmuseum aan Orgelmakerij Van der Putten uit Winschoten de opdracht gegeven om het middeleeuwse instrument te reconstrueren.

Tijdens de ingebruikname in Elburg vertelt Ros de geschiedenis van het retabelorgel. Orgelbouwer W. van der Putten geeft een toelichting op de bouw van de reconstructie. Vervolgens verzorgt Wim Diepenhorst een bespeling op het instrument, waarbij ook fluitist J. Braaksma zijn medewerking verleent.

De bijeenkomst begint om 11.00 uur.