Ingebruikname orgel Loppersum na restauratie

Interieur van de kerk in Loppersum in 2009. beeld Sjaak Verboom
2

Het historische De Mare/Hinsz/Freytagorgel in de Petrus en Pauluskerk in het Groningse Loppersum is de achterliggende periode gerestaureerd. In het weekend van 27 tot en met 29 september wordt het instrument weer in gebruik genomen.

De bouwkundige toestand van het tweeklaviers orgel, dat teruggaat op het instrument dat Andreas de Mare in 1562 bouwde, was door de aardbevingen dermate verzwakt, dat in 2015 een veiligheidsrisico werd geconstateerd. De NAM heeft destijds terecht geëist dat onder het orgelbalkon kolommen moesten worden geplaatst en heeft, nadat in het plan aan dat verzoek was voldaan, een schadevergoeding toegezegd.

Na de restauratie en het herstel van de aardbevingsschade van de kerk zelf in de jaren 2012 tot 2016, is gestart met de orgelrestauratie. Die werkzaamheden betroffen eigenlijk een reconstructie van de situatie van het vóór 1958 nog aanwezige oude orgelbalkon inclusief de kolommen, het herstel van de vóór 1949 aanwezige ruimte voor de windvoorziening in de toren en herstel van de oorspronkelijke 16e-eeuwse toegang naar het orgel. Daarmee is het orgel in meerdere opzichten veel meer aardbevingsbestendig.

De begrote kosten van de restauratie van het orgel bedragen 450.000 euro.

De activiteiten rond de ingebruikname van het instrument beslaan drie dagen. Vrijdagmiddag 27 september (16.00 uur) is de officiële ingebruikneming met toespraken en een orgeldemonstratie door adviseur Stef Tuinstra.

Zaterdag 28 september is er een open dag voor belangstellenden, met demonstraties en uitleg door Stef Tuinstra en Ab Gramsbergen. ’s Avonds (17.30 uur) verzorgt het Collegium Musicum Loppersum onder leiding van Jelke Hamersma en organist Jan Luth een concert.

Zondag 29 september is er na een feestelijke kerkdienst (9.30 uur) een middagconcert (16.00 uur) door het Luthers Bach Ensemble onder leiding van Tymen Jan Bronda.

Meer informatie: pknloppersummaarland.nl