Huisorgel van dr. Noordmans terug naar Friesland

Het orgel van Noordmans. beeld J. K. G. Brouwer

Het huisorgel van theoloog dr. O. Noordmans (1871-1956) krijgt een nieuwe bestemming in de Johanneskerk in het Friese Burgwerd. Daar wordt het Ademaorgel van rond 1860 zaterdag 16 juni in gebruik genomen.

Het eenklaviers instrument (vijf stemmen) was lange tijd eigendom van de bekende theoloog, die jarenlang in Friesland werkte. Na diens overlijden werd het een halve eeuw niet meer bespeeld en liep het ernstige schade op bij een inbraak.

Noordmanskenner dr. Jan Dirk Wassenaar (Hellendoorn) kocht het instrument uit de nalatenschap van de familie Noordmans. Medio 2014 gaf hij opdracht tot restauratie. Een deel –het werk aan de kast, de windvoorziening en de kruk– werd in dat jaar uitgevoerd door Henk Hoekjen te Nijverdal. Begin 2018 voerden de orgelmakers Pels & Van Leeuwen te Rosmalen het restauratiewerk aan de klaviatuur, de windlade en het pijpwerk uit.

Dr. Wassenaar wilde graag een publieke locatie voor het instrument vinden, het liefst in Friesland, waar het orgel vandaag kwam. In 2016 toonde het college van kerkrentmeesters van de protestantse gemeente Burgwerd-Hartwerd-Hichtum via dr. L. H. Westra, toentertijd predikant van die gemeente, belangstelling. Men was bereid het orgel over te nemen voor de aankoopprijs, vermeerderd met restauratie- en vervoerskosten. Zo kreeg het instrument begin 2018 een plaats in het koor van de Johanneskerk te Burgwerd.

De overdracht en feestelijke ingebruikname van het Ademaorgel is op zaterdag 16 juni tijdens een bijeenkomst die begint om 14.30 uur.

Medewerking wordt verleend door onder anderen Noordmanstelg en organist Harmen Westra (begeleiding samenzang), Dick Sanderman uit Rijssen (bespeling), dr. Wassenaar (inleiding) en drs. Victor Timmer (toelichting op geschiedenis en restauratie van het orgel).