Herkomst ”Eenige Gezangen” onderzocht

Zingen van gezangen in de calvinistische traditie. beeld RD, Anton Dommerholt

Op donderdag 5 juli promoveert drs. Jaco van der Knijff aan de Rijksuniversiteit Groningen op een dissertatie over gezangen in de Nederlandse calvinistische traditie.

In de eredienst worden psalmen gezongen, geen gezangen: dat is nog altijd een gulden regel bij de meeste orthodox-gereformeerden. Toch kennen ook zij een traditie van gezangen: in de Staatsberijming van 1773 zijn twaalf ”Eenige Gezangen” opgenomen. Deze gaan terug op lofzangen in het zestiende-eeuwse psalmboek van Petrus Dathenus.

Het proefschrift van Van der Knijff draagt als titel: ”Heilige gezangen. Herkomst, ontwikkeling en receptie van de lofzangen in het psalmboek van Dathenus en de ‘Eenige Gezangen’ in de Staatsberijming van 1773”. Het boek verschijnt 6 juli bij Labarum Academic te Apeldoorn. De promotieplechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen en begint om 14.30 uur, met als promotor prof. dr. Arie Molendijk en als copromotor dr. Jan Luth.

Het boek ”Heilige gezangen” is als een ellips met twee brandpunten: de lofzangen van Petrus Dathenus en de ”Eenige Gezangen” in de Staatsberijming van 1773. Van der Knijff beschrijft de wordingsgeschiedenis en receptie van beide collecties en gaat de herkomst, ontwikkeling en inhoud van elk gezang afzonderlijk na.

Bij de dissertatie verschijnt een cd waarop dr. Jan Luth het Hinszorgel in de Grote Kerk van Harlingen bespeelt.