Recensie: Muziek vanuit Nieuwe Kerk Delft

Dit is een cd om enthousiast van te worden. Om meerdere redenen. Allereerst omdat organist Bas de Vroome hier (oud-)studenten van het Rotterdams conservatorium met wie hij in de Nieuwe Kerk van Delft al eens concerten gaf, een podium biedt. Een mooie geste!

Daarnaast komt op deze cd het gerestaureerde Bätzorgel van de Nieuwe Kerk in al z’n facetten aan bod, niet het minst als begeleidingsinstrument. Het grote orgel vloeit in de kleinere registraties heel mooi samen met de zang en het spel van de solisten Karin Timmerman (sopraan), Marijke Schaap (viool) en Federico Altare (fluit). Dat is ook te danken aan het werk van opnameman Aad van der Waal.

Qua muziek biedt deze schijf –ten derde– een gevarieerd palet: allen vertolken Bach én muziek uit de 19e en 20e eeuw. Dat doen ze met verve: het levert bijvoorbeeld heerlijk samenspel op in de expressieve Psalm 126 van Adriaan C. Schuurman en in de verstilde en frivole ”Trois Mouvements” van Alain.

Tot slot: voor de helft van de cd staat De Vroome de orgelbank af aan zijn oud-student Adriaan Hoek. Deze inmiddels veelvuldig gelauwerde organist laat ook nu weer zien dat hij technisch tot veel in staat is: met bezonken Bachkoralen, met een virtuoze Präludium und Fuge van Mendelssohn, met een verfijnd ”Miroir” van Wammes, en met een magistrale ”Ein feste Burg” van Reger.

Kortom, hier valt veel te genieten.

Nieuwe Kerk Delft; Stichting Kerkconcerten Delft (SKD 18381901); € 15,-; bestellen: www.kerkconcertendelft.nl

Fluit en orgel: Allegro, uit: Sonate in g-moll, BWV 1020 (Bach)

Viool en orgel: Fuge, uit: Ouvertüre, opus 150/6 (Rheinberger)

Sopraan en orgel: Psalm 126 (Schuurman)

Orgel: Choralphantasie "Ein feste Burg ist unser Gott", opus 27 (Reger)