Recensie: Duitse kerstmuziek door Margaretha Consort

„Een lied is lofzang, catechismus, gebed en verkondiging tegelijk”, stelde Luther. Zijn uitermate positieve houding ten aanzien van muziek in de eredienst heeft de basis gelegd voor een rijke traditie, die tot een hoogtepunt kwam in de 17e eeuw. De cd ”A German Christmas” is daarvan een prachtige illustratie.

Het Margaretha Consort onder leiding van Marit Broekroelofs breekt een lans voor bekend en onbekend repertoire uit deze periode. De ”Christmette” van Michael Praetorius vormt de hoofdmoot van deze royaal (78:15) gevulde plaat. Het ligt dan ook voor de hand deze opname te vergelijken met de uit 1994 stammende registratie (op het label Archiv) van Praetorius’ compositie door het Gabrieli Consort & Players onder leiding van Paul McCreesh. Laatstgenoemd ensemble musiceert vooral groots, volumineus en uitbundig, terwijl Broekroelofs en haar muzikale partners excelleren in beheerstheid, stijlbewustheid en intimiteit. Op overtuigende wijze vinden zij de juiste balans tussen het ontroerende miniatuur (”Maria durch ein Dornwald ging”) en het indrukwekkende tutti (”Quem Pastores”).

Bijzondere vermelding verdienen de muzikale verrichtingen van sopraan Margreet Rietveld, organist Gerrit Hoving (aan het Blankorgel in de Helenakerk te Aalten) en cornettist Josué Meléndez Peláez, die met zijn virtuoze spel op de zink menig lied tot een feestelijke ervaring maakt. Op de website van het Margaretha Consort is een uitgebreide toelichting op alle uitgevoerde werken te raadplegen.

A German Christmas – 17th Century Music for the Time of Advent and Christmas – Margaretha Consort – Marit Broekroelofs; Naxos (8.551398); € 10,95; bestellen: margarethaconsort.nl

Nun komm der Heiden Heiland (Gregorian/M. Praetorius/Anonymus)

O Jesu, nomen dulce (H. Schütz)

Vom Himmel hoch (H. Scheidemann/H. L. Hassler)