Recensie: David Greco zingt cantates voor bas solo

De cantates van Bach voor bas solo mogen zich verheugen in een warme belangstelling, getuige het feit dat Harmonia Mundi een kleine twee jaar geleden een registratie uitbracht met Matthias Goerne en er –in het kader van de actie ”Aangenaam Klassiek”– een recente opname door Dominik Wörner in de schappen ligt. De Australische bas David Greco en het Groningse Luthers Bach Ensemble moeten hier dus tegenop boksen.

Ten aanzien van de laatstgenoemde opname doorstaat Greco de vergelijking glansrijk: diens toon, timbre en articulatie zijn overtuigend beter in orde dan die van Wörner. Ook het orkest maakt meer indruk, mede dankzij het rijke gebruik van diverse continuo-instrumenten.

Toch ontbreekt een essentieel element, dat wel aan te treffen is in de opname van Goerne en het Freiburger Barockorchester: troost. Dit ‘gebrek’ heeft wellicht te maken met Greco’s opvattingen over Bachs muziek, die hij als volgt verwoordt: „Het vermogen om (vanuit protestantse, rooms-katholieke, joodse en atheïstische overtuigingen) eensgezind deze religieuze werken tot uitdrukking te brengen is een bewijs van het universele karakter van de muziek van Bach en van het echt menselijke element dat de kern vormt van elke maat van zijn muziek.” In de teksten van de uitgevoerde cantates spreekt een verlangen om Jezus te volgen in Zijn lijden en in Zijn dood en klinkt het belijden van Zijn barmhartigheid en nabijheid. De diepte hiervan wordt door Greco en de zijnen onvoldoende gepeild.

J. S. Bach – Solo Cantatas for Bass, BWV 56, 82 & 158 – David Greco – Luthers Bach Ensemble; Brilliant Classics (95942); € 12,50; bestellen: luthersbachensemble.nl

Aria ”Ich habe genug”, uit: cantate ”Ich habe genug” (BWV 82)

Recitativo ”Der Friede sei mit dir”, uit: cantate ”Der Friede sei mit dir” (BWV 158)

Choral ”Komm, o Tod, du Schlafes Bruder”, uit: cantate ”Ich will den Kreuzstab gerne tragen” (BWV56)