Column: Komt allen: onvergetelijke massale samenzang!

Psalmzangdag in 2015 in de Bovenkerk in Kampen. beeld Dick Vos

September 1765. „Met permissie zal de Heer Mozart, Muziekmeester van den Prins Bisschop van Salzburg, de eer hebben op Maendag den 30 September 1765, in de Zael van den Ouden Doelen in ’s Hage een Groot Concert te geeven, in hetwelk zijn Zoon, oud maer 8 Jaeren en 8 Maenden, benevens zijn Dogter, oud 14 Jaeren, Concerten op het Clavecimbael zullen executeeren. Alle de Ouvertures zullen zijn van de Compositie van dien jongen Componist die nooyt zijn weerga gevonden hebbende, de goedkeuring van de Hoven van Weenen, Versailles en Londen heeft weggedragen. De Liefhebbers kunnen na hun plaisier hem Muziek voorleggen, hij zal het zelve voor de vuyst speelen.”

Zo gaat dat 250 jaar geleden. Leopold Mozart maakt met vrouw en kinderen een reis door Europa en doet in 1765 ook Den Haag aan. Als de wonderkinderen Nannerl en Wolfgang Amadeus een aantal optredens aan het stadhouderlijk hof hebben gegeven, moet er ook een openbaar concert komen. En dat wordt aangekondigd in de ’s Gravenhaagsche Courant. Een beetje overdrijven is daarbij niet ongepast, zal Leopold gedacht hebben. Vandaar een aanduiding als: „die nooyt zijn weerga gevonden hebben.” En maakt hij om die reden zijn zoontje ook wat jonger dan hij in werkelijkheid is? Het jongetje is dan in januari al 9 geworden... In ieder geval is het de vraag of de bezoekers waar voor hun geld –3 gulden entree– hebben gekregen. Zo is het onduidelijk of Nannerl wel heeft opgetreden; ze was namelijk ernstig ziek.

De link naar de concertpraktijk van nu is niet moeilijk. Ons worden in advertenties de mooiste dingen voorgeschoteld. Een goed verwarmde kerk, een avond vol verrassingen, een fraai en afwisselend programma, een hoogtepunt met een ”special guest”. Dat is allemaal nog te regelen. Maar dat een barokgezelschap een beroemd oratorium „als geen ander op adembenemende wijze” zal uitvoeren, terwijl solisten „op indringende wijze” de aria’s zullen vertolken: dat lijkt me lastig te beloven. Net als de veelvuldig aangekondigde „massale samenzang”, terwijl niemand weet hoeveel mensen er komen. Of neem de pianist die in de advertentie al kan aangeven dat het een „gezellig kerstconcert” en „een grandioze avond” wordt. Knap...

Ik zou zeggen: Houd de aankondiging zakelijk. Laat de muziek die avond voor zichzelf spreken. En als mensen na áfloop spreken van „hartverwarmende muziek” of „een onvergetelijke avond”, dan is je doel bereikt. Anders kan ’t alleen maar tegenvallen.