Bundel met voorspelen en intonaties bij bundel ”Weerklank”

April 2016 werd in Amersfoort de bundel ”Weerklank” gepresenteerd. Deze liedbundel, samengesteld door predikanten, musici en neerlandici uit de kring van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland, wordt inmiddels in een groot aantal gemeenten gebruikt.

Voor organisten was er tot nu toe alleen een begeleidingsbundel, verzorgd door Rien Donkersloot en Dick Sanderman. Nu is er ook een uitgave met voorspelen en intonaties bij de gezangmelodieën. Behalve Donkersloot en Sanderman, die deel uitmaakten van de redactie van ”Weerklank”, schreven ook de componisten Gijsbert Kok, Lennart Moree en Jaap de Wit bewerkingen voor dit orgelboek.

Weerklank. Voorspelen en intonaties, Dick Sanderman (red.); uitg. KokBoekencentrum; 479 blz.; € 125,-; bestellen: www.kok.nl