„Monsanto vervalste studies Roundup”

beeld Istock Istock

CAMBRIDGE (VS). De multinational Monsanto heeft bij de toelatingsprocedures van het veelgebruikte onkruidverdelgingsmiddel glyfosaat gerommeld met studieresultaten. Kankerverwekkende effecten van het middel werden hierdoor verdoezeld, waardoor glyfosaat kon worden toegelaten tot de markt.

Dat stellen twee Amerikaanse wetenschappers in een deze week gepubliceerd onderzoeksrapport. Glyfosaat is de werkzame stof van onder meer de middelen Round­up, Cleanup en Brushkiller.

De wetenschappers kregen met een beroep op wetgeving inzage in niet-openbare studies. Uit deze onderzoeken met glyfosaat die Monsanto in de jaren tachtig van de vorige eeuw zelf uitvoerde, bleek een verhoogd risico op kanker bij ratten. Het ging om tumoren van de hypofyse, schildklier, thymus, borstklieren, zaadballen, nieren, alvleesklier, lever en longen. Door de resultaten te combineren met gegevens uit andere studies, kon Monsanto het statistisch significante effect wegwerken, aldus de Amerikaanse onderzoekers. Ook uit een studie met muizen bleek dat glyfosaat kankerverwekkende eigenschappen had. „Zonder dit bedrog was het middel waarschijnlijk nooit tot de markt toegelaten”, aldus de twee wetenschappers in hun rapport.

Tegelijk met de toename van het gebruik van glyfosaat signaleren de Amerikaanse onderzoekers in epidemiologische studies bij mensen een duidelijk verband met een stijgend aantal tumoren in schildklier, blaas, lever, alvleesklier en nieren en ook met bepaalde auto-immuunziekten.

Dit voorjaar verklaarde de WHO op basis van een grootschalig literatuuronderzoek al dat glyfosaat „waarschijnlijk kankerverwekkend” is. De Europese voedselautoriteit EFSA adviseerde vorige week echter, tot grote woede van de Duitse milieubeweging, dat de blootstellingslimiet van glyfosaat omhoog kon.

Dit jaar verbood Sri Lanka als eerste land het gebruik van glyfosaat. In ons land hebben veel winkelketens, waaronder Hornbach, Groenrijk en Intratuin, Roundup recent uit het schap gehaald.


Lees ook:

Klik hier voor de link naar het rapport.

Roundup kan kanker veroorza-ken

Onkruidverdelger leidt tot misvormde embryo’s van kikkers en kip-pen

Duitse publicatie