Verplichte dashcam zo gek nog niet

Een dashcam is nuttig bij het signaleren van verkeershufters. beeld iStock

Camera’s voor beveiligings- en bewakingsdoeleinden zijn niet meer weg te denken. Dat kan een gevoel geven van ”Big Brother is watching you”. Inderdaad, het is vandaag de dag nauwelijks mogelijk om nog buiten beeld te blijven.

Vandaar dat het ook best belangrijk is dat er privacyregels zijn waarin bijvoorbeeld geregeld is wat er wel en wat er niet gefilmd mag worden, waarvoor de beelden gebruikt mogen worden en hoelang ze bewaard mogen blijven.

Anderzijds kan het voor veiligheid, bewaking en bewijsvoering van onschatbare waarde zijn als er opnames beschikbaar zijn.

Zo ook in het verkeer. Op vaste punten in het publieke domein staan er al veel camera’s. Daarmee bedoel ik dan niet zozeer de camera’s die gebruikt worden voor handhaving, bijvoorbeeld voor snelheidsmetingen en bij verkeerslichten. Op drukke verkeerspunten, bij bruggen en in tunnels staan ook vaak camera’s.

Videobeelden

Tegenwoordig worden er tijdens het rijden door steeds meer weggebruikers videobeelden gemaakt met een dashcam (camera vanaf het dashboard, meestal aan de voorruit bevestigd), of een actioncam op de helm van bijvoorbeeld motorrijders. De prijs van dit soort camera’s varieert van enkele tientjes voor simpele versies tot 400 à 500 euro voor kwalitatief betere apparaten. Je registreert daarmee doorlopend wat er om je heen gebeurt. Dat kan zijn om je eigen weggedrag vast te leggen, maar is vooral ook waardevol bij een onverhoopte aanrijding.

Er zijn inmiddels al behoorlijk wat strafrechtzaken en civiele procedures bekend waarbij het beeldmateriaal de doorslag heeft gegeven, of waar het waardevol was voor de verwerking van traumatische gebeurtenissen bij slachtoffers of nabestaanden.

Verkeershufter

In bepaalde gevallen kunnen beelden ook helpen bij het optreden tegen verkeershufters. Zo draagt het gebruik van een dashcam bij aan de verkeersveiligheid, aan het kunnen veroordelen van veroorzakers van ongevallen en het verhalen van schade.

Sommige verzekeringsmaatschappijen geven korting op de premie wanneer er een dashcam gebruikt wordt. Het is nog niet zover dat het gebruik van een dashcam verplicht gesteld wordt, maar het zou niet verkeerd zijn, zeker als daar de verplichting van een ”event data recorder” (EDR) mee gecombineerd zou worden. Een EDR is een soort black box die essentiële gegevens vastlegt, zoals over snelheid, verlichting, remmen enzovoorts. Technisch is het allemaal mogelijk, maar vanwege privacy en zakelijke belangen is de terughoudendheid helaas nog erg groot.

Vervolging

Als je spreekt met slachtoffers van ernstige ongevallen en nabestaanden is het antwoord niet moeilijk. Zeker als hun zaak vanwege gebrek aan bewijs niet heeft geleid tot een passende vervolging (straf). Bij duidelijke afspraken over wat er geregistreerd wordt, hoelang de gegevens bewaard blijven en wie ervan gebruik mogen maken, zouden de bestaande bezwaren gemakkelijk weggenomen kunnen worden.