Vaatvernauwing slecht voor denkvermogen

Preventie van hart- en vaatziekten is ook voor een gezonde werking van de hersenen belangrijk, blijkt uit onderzoek. beeld ANP

Mensen met hart- en vaatziekten vertonen een versnelde achteruitgang van het denkvermogen naarmate ze ouder worden. Met name vaatvernauwingen zorgen voor een groter risico.

Dat blijkt uit twee onderzoeken uitgevoerd door het Maastricht UMC+. Wetenschappers volgden in het kader van de zogeheten Maastricht Aging Study twaalf jaar lang bijna tweeduizend mensen, waarbij ze keken naar verbanden tussen hart- en vaatziekten en de gezondheid van het brein.

Bij ruim 10 procent van de deelnemers was vanaf het begin sprake van een hart- of vaataandoening, zoals bijvoorbeeld een eerder hartinfarct, vaatvernauwingen of hartfalen. Zes en twaalf jaar later werd de hersengezondheid nog eens vastgesteld en vergeleken met die van de gezonde deelnemers.

Mensen met hart- en vaatziekten bleken na twaalf jaar aanzienlijk minder goed te scoren op bijvoorbeeld geheugentesten en de verwerkingssnelheid van informatie. Hetzelfde gold voor deelnemers die gedurende de onderzoeksperiode last kregen van een hart- of vaataandoening. De verslechtering was pas waarneembaar vanaf het moment dat zich hart- en vaatproblemen aandienden.

Om hun onderzoeksresultaten te verstevigen, analyseerden de wetenschappers ook diverse internationale studies. Daaruit bleek ook dat vooral vaatvernauwingen een extra risico (tot 45 procent) vormen voor achteruitgang van de hersenfuncties. „Het voorkómen van hart- en vaatziekten door een gezonde leefstijl is dus niet alleen goed voor hart en vaten, maar ook voor het brein”, zegt hoofdonderzoeker Sebastian Köhler.