Zon, sta stil! Stond de zon wel stil?

„De zon nu stond stil in het midden des hemels en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. En er was geen dag aan dezen gelijk, vóór hem noch na hem.” Wie in staat is een natuurlijke, wetenschappelijke verklaring voor de wonderen in de Bijbel te geven, kan mogelijk ook het wonder van de verlengde dag uit Jozua 10 verklaren. Foto: De slag bij Gibeon volgens de Britse schilder John Martin (1789-1854). beeld Wikimedia

De slag bij Gibeon uit Jozua 10:12-14 brengt al eeuwenlang tal van pennen in beweging, en dan met ...