Strukton hijst in Utrecht op grote hoogte

Automobilisten die over de A27 rijden bij Utrecht, zien al maandenlang drie hijskranen zichzelf de hoogte in werken. Op de Uithof verrijst een kantoorpand van achttien verdiepingen hoog met veertig laboratoria. Een knap staaltje werk.

Eind september voltooiden de kranen het opbouwen van de etages van de vier afzonderlijke torens. Die moeten straks –gezamenlijk met een omhulsel van aparte gevelelementen– een 80 meter hoge werklocatie vormen voor het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De aanpak voor de bouw is vrij uitzonderlijk in Nederland. De bouwer, Strukton, maakte gebruik van een zogeheten glijbekisting voor het opbouwen van de torens. In de glijbekisting werd continu van bovenaf beton gestort. Het geheel schoof met 10 tot 15 centimeter per uur omhoog. Tussentijds kon de bouw niet worden gestopt en ging het werk 24 uur per dag, 7 dagen per week door.

Omdat het technisch niet mogelijk was om de bouwkranen in de nabije omgeving te bouwen, zijn drie kranen op de top van de torens te plaatsen, legt Jan Kastelein, bouwplaatsmanager uit.

In de torens komen de liftschachten en trappenhuizen. De gevels zullen bestaan uit aparte, voorgefabriceerde onderdelen. Die worden apart aangebracht, rondom de betonnen kernen.

Voor het nieuwe pand gelden strenge trillingseisen. Laboratoriumapparatuur en metingen kunnen door teveel trillingen van langsrijdende trams en vrachtverkeer, onbetrouwbaar worden.

In het najaar van 2021 moet het nieuwe onderkomen van de ambtenaren, nu nog gevestigd in De Bilt, gereed zijn.