Emigrant: Dienstbaar in de Negevwoestijn

Emigrant
Albert en Esther Knoester in Israël. beeld fam. Knoester

Hij voer 25 jaar op zee, eerst bij de marine en later bij het loodswezen. Jarenlang combineerde Albert Knoester (56) zijn baan met kerkelijke activiteiten en een studie aan de Evangelische Theologische Hogeschool (ETH) in Veenendaal. Sinds 2010 woont hij met zijn vrouw Esther (55) in Dimona, een stad in de Negevwoestijn.

De liefde voor Israël kreeg Knoester van huis uit mee en werd „door Bijbelstudie versterkt.” In 2000 verhuisden hij en zijn vrouw voor het eerst vanuit Vlaardingen naar Israël om als managersechtpaar aan de slag te gaan in het Huis op de Berg in Jeruzalem. In 2003 sloot het Nederlandse christelijke gastenhuis de deuren. „Er kwamen weinig Nederlanders meer vanwege de intifada”, zegt Knoester.

Terug in Nederland deed hij pastoraal werk. In 2008 werden Knoester en zijn vrouw uitgezonden naar Israël met hulp van zendingsorganisatie CAMA en de hervormde gemeente Vlaardingen. „We voelden het als een roeping de Messiasbelijdende Joden te ondersteunen, onder meer in het brengen van de boodschap van vrije genade aan hun landgenoten.”

Na een twee jaar durende taal- en cultuurstudie in Jeruzalem verhuisde het echtpaar in 2010 naar Dimona, een stad met 35.000 inwoners in de Negev­woestijn. „Het is een smeltkroes van culturen, met mensen uit onder meer Marokko, Tunesië, Zuid-Afrika en Oezbekistan. Er was geen kerk. We hoorden dat leiders van Messiasbelijdende gemeenten in Israël al jaren baden dat er ook in Dimona een gemeente zou ontstaan.”

Albert en Esther Knoester willen in hun omgeving „dienend bezig zijn.” Ze leggen vanuit hun ”open huis” onder anderen contact met mensen aan de rand van de samenleving. Vijf jaar lang werkten ze aan het opbouwen van een band met inwoners en het winnen van hun vertrouwen. De komende tijd hopen ze in het centrum van Dimona een inloophuis te kunnen openen. „Er is veel hopeloosheid. We proberen mensen te bemoedigen en hopen hen als christen tot jaloersheid te verwekken.”

Het echtpaar is aangesloten bij de Messiasbelijdende gemeente in Beër-Sheva, waar op sabbat 100 tot 120 mensen de dienst bezoeken en waar Knoester ouderling is. In Dimona vormde het echtpaar in 2010 een Bijbelkring met zo’n vijf Messiasbelijdende Joden. „Zij kwamen uit de voormalige Sovjet-Unie. We hadden Hebreeuws geleerd, maar dat spraken zij niet. Gelukkig was er een jonge vrouw die Russisch kon vertalen. In de loop der tijd kwamen er enkele lokale mensen bij. We zijn nu met zo’n twintig mensen, een kleine huisgemeente. Twee jonge mannen hebben zich laten dopen. Een van hen kwam tot geloof nadat mijn vrouw hem een Nieuwe Testament had gegeven. Het Woord van God doet zijn kracht.”

Dit is het elfde deel in een serie over Nederlandse christenen in het buitenland. >>rd.nl/emigrant