Vragen over waarde ‘coronadiploma’

Onderwijs
Bij toetsen op afstand is het lastig te controleren of leerlingen spiekbriefjes gebruiken of hun boek op schoot hebben. Bij centrale examens is dat beter te controleren.  beeld ANP, Bas Czerwinski

Het kabinetsbesluit om de centrale eindexamens dit jaar niet door te laten gaan, roept veel vragen op over de werkwijze voor scholen en over de waarde van de diploma’s.

Voor welke scholen gaat het centraal eindexamen niet door?

Dat geldt voor alle centrale examens van vmbo, havo en atheneum en gymnasium. Ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en -kb vinden geen doorgang.

Wie bepaalt of een eindexamenkandidaat is geslaagd en een diploma krijgt?

De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. In de komende twee weken werkt minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs de maatregel verder uit.

Wat is de waarde van de ‘coronadiploma’s’?

Dat zal later moeten blijken. Omdat er gegevens zijn van de achterliggende jaren, valt uit te zoeken of er dit schooljaar veel meer geslaagden zijn dan in andere jaren.

Gaan de schoolexamens wel door?

Ja, daarover had het kabinet vorige week al een besluit genomen. Dinsdag maakte Slob wel bekend dat scholen meer tijd mogen nemen voor het afnemen van de tentamens. Normaal zijn die ruim voor het moment dat de centrale eindexamens beginnen –begin mei–, al afgerond. Nu krijgen scholen tot juni de tijd om hun schoolexamens af te ronden. Scholen worden opgeroepen om zoveel mogelijk toetsen digitaal of op afstand te doen. Ook een beeldtelefoon kan van pas komen. Maar bij alle toetsen op afstand valt het wel lastig te controleren of de leerlingen het schoolexamen afleggen met een boek of met een spiekbriefje op schoot.

Waarom gaan de schoolexamens wel door en de centrale eindexamens niet?

Hier zit een zekere inconsequentie in. Voor schoolexamens gelden strenge eisen, zoals anderhalve meter afstand bewaren. Ook mogen de leerlingen geen verkoudheidsklachten of koorts hebben. Het verschil is dat scholen voor hun schoolexamens kunnen kiezen voor toetsen op afstand. Die mogelijkheid is er bij centrale eindexamens niet. Dan moet alle kandidaten op hetzelfde tijdstip een examen maken.

Is iedereen het eens met het besluit?

De reacties zijn verdeeld. De onderwijsbonden en de scholieren verenigd in het LAKS, juichen het besluit toe. Op diverse scholen klinkt kritiek. Ze vrezen dat het diploma onvoldoende waarde krijgt in het maatschappelijk verkeer. In het Nederlands Dagblad van woensdag zegt Jaap van Dam, bestuurder van het Ichthuscollege in Veenendaal: „Dit is emotionele besluitvorming. We zijn een christelijke school en volgen de overheid…met kromme tenen.”