Voortrekkersrol christelijke pedagogen in Oekraïne

Symposium in Sliedrecht. beeld RD

Christelijke pedagogen die verbonden zijn met de stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs staan aan de basis van Oekraïens onderwijs aan kinderen met beperkingen, aldus Arenda Vasylenko-van de Ree.

Dat zei de Oekraïense pedagoge zaterdag tijdens een minisymposium in Sliedrecht dat was georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs (OGO). De organisatie steunt christelijk onderwijs in Oost-Europa.

Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 en de instorting van de Sovjet-Unie waren er nieuwe kansen voor het christelijke onderwijs in Oost-Europese landen, vertelde ds. Bustya Janos, adjunct-directeur van het Hongaars gereformeerde onderwijscentrum in Cluj (Roemenië). Voor de Tweede Wereldoorlog kenden Hongarije en Transsylvanië, het aangrenzende Hongaarssprekende deel in Roemenië, bloeiend christelijk onderwijs. Dat verdween volgens hem met de komst van het communisme. Mede dankzij steun van OGO kwam christelijk onderwijs vanaf de jaren negentig weer terug.

Janos waardeerde de steun van OGO in de vorm van materialen, Bijbels, boeken, computers en trainingen. Het eerste begin was moeizaam omdat de overheid eiste om met het voortgezet onderwijs te beginnen in plaats van aan de basis. Inmiddels zijn er in Transsylvanië weer christelijke scholen, al is het aantal nog lang niet zo groot als vroeger.

Bestuursvoorzitter dr. D. van der Hoek herinnerde er in zijn toespraak aan dat in het verleden de inzet van een klein aantal gemotiveerde contactpersonen van beslissend belang is geweest. OGO moet volgens hem oppassen voor ”Dutch thinking”: het idee dat de Nederlandse organisatie het beter weet dan de partners in Oost-Europa.

Tijdens een forumgesprek noemde Vasylenko, die sinds 2000 in Oekraïne woont, het inclusief onderwijs, dat wil zeggen het onderwijs aan kinderen met beperkingen. Zij leidt een project dat aan kinderen met het syndroom van Down perspectief wil bieden op drie levensterreinen: onderwijs, werkbegeleiding en begeleid wonen.

Samen met OGO is ze bezig om lesmethoden te ontwikkelen. „Dat gebeurt door een team van Oekraïense leerkrachten die deze kinderen zien als schepsels van God”, zegt ze. „We werken samen met de overheid en willen als christenen een zoutend zout zijn. Onze lesmethoden mogen voor heel Oekraïne ontwikkeld worden. Iedereen weet dat ze door christenen gemaakt zijn. Iemand noemde het werk eens een „hels karwei.” Ik heb toen gezegd het „een hemels karwei” te vinden.”