Piketpaaltjes voor online onderwijs

Online onderwijs kost meer energie om te geven en te volgen. Een goede vuistregel is: een derde interactief onderwijs en twee derde passief onderwijs. beeld Dirk-Jan Gjeltema

De coronacrisis heeft de digitale vaardigheden van docenten verbeterd. Lessen uit deze noodoplossing moeten verzilverd worden in een goede optiek ...