Schoolexamens rammelen bij twee derde onderzochte scholen

beeld ANP

De schoolexamens van ruim twee derde van de scholen die de onderwijsinspectie heeft onderzocht, vertonen tekortkomingen. De gebreken zijn niet zo groot als bij de Limburgse scholen waar de examens van tal van leerlingen in de zomer van 2018 ongeldig werden verklaard, maar zijn toch „verontrustend”, vindt onderwijsminister Arie Slob.

De inspectie onderzocht de schoolexamens van 104 scholen, waarvan 70 procent niet voldeed. Het ministerie meldt tekortkomingen op een kleine 60 procent van de scholen, maar telt gebreken die scholen zelf hebben opgelost niet mee. Een leerling moet de schoolexamens, waaronder tentamens en werkstukken vallen, afronden om deel te mogen nemen aan de landelijke eindexamens.

Op sommige scholen ontbraken verplichte onderdelen in de schoolexamens of werden toetsen niet afgenomen. Op andere rammelde het examenreglement, omdat het bijvoorbeeld was opgesteld zonder inspraak van leerlingen, ouders en personeel, constateerde de inspectie. Maar geen school maakte het zo bont dat leerlingen boven het hoofd hing dat ze niet aan het eindexamen zouden mogen meedoen.

De bevindingen van de inspectie baren Slob zorgen, maar hij zag ze al wel aankomen. De minister wijst op de maatregelen die hij heeft aangekondigd om de schoolexamens te verbeteren. Scholen moeten nu „hun verantwoordelijkheid nemen” en aan de slag, zegt hij.

De conclusies van de inspectie „onderstrepen hoe urgent het is om verbeteringen door te voeren”, erkent de koepel van middelbare scholen. Scholierenorganisatie LAKS is niet verbaasd. Een zegsman verwijst naar een niet-representatieve peiling die het Laks vorig jaar hield onder circa 1400 scholieren, die de vragen niet allemaal compleet beantwoordden. Maar toch zei bijna een kwart dat examens uit het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) niet waren afgenomen en bijna de helft meldde dat er examens niet volgens de planning werden uitgevoerd.

Het PTA moet worden afgestemd met de medezeggenschapsraad (MR) van een school, waarin ook leerlingen zitting hebben. Ongeveer de helft stelde dat de programma’s niet op tijd waren besproken en een aantal leden zag ze zelfs helemaal niet voorbijkomen.

Het is wel mooi dat scholen de vrijheid hebben om dingen te regelen, maar de programma’s raken zo ook „overladen”, aldus het LAKS. De organisaties pleit voor een beter toezicht op de gang van zaken vooraf.

Over drie jaar kijkt de inspectie opnieuw hoe het staat met de schoolexamens.