„School, kerk en gezin moeten meer samenwerken”

VGS-bestuursvoorzitter P.W. Moens. beeld Martine Sprangers

Kerken, scholen en gezinnen zouden meer moeten samenwerken om jongeren met problemen te ondersteunen.

Dat stelden diverse deskundigen woensdag tijdens een besloten bijeenkomst van de reformatorische onderwijskoepel VGS over sociale veiligheid op scholen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen op reformatorische scholen zich veilig voelen, zo stelde Pieter Moens, bestuurder van de VGS, donderdag desgevraagd. Maar de individuele problemen zijn ernstig en ontstaan vaker op jongere leeftijd.

De verwachting is dat problemen die in de samenleving steeds vaker voorkomen, zoals verslavingen en psychische problemen, ook binnen de gereformeerde gezindte zullen toenemen. Het groeiende aantal echtscheidingen is daar een voorbeeld van.

Op de studiemiddag bleek volgens Moens dat er op de reformatorische scholen open gesprekken plaatsvinden over seksuele diversiteit. Jongeren met een homoseksuele gerichtheid krijgen de nodige aandacht en scholen werken eraan dat het uitschelden en pesten van deze jongeren niet voorkomt. Dat komt overeen met wat de Onderwijsinspectie vaststelt.

Volgens Moens benadrukten de inleiders het grote belang van het investeren in goede relaties met kinderen. De pedagogische gemeenschappen rond het kind, naast ouders ook de school en de kerk, worden de komende jaren essentiëler. De VGS-bestuurder zou daarom graag zien dat de politiek meer aandacht besteedt aan de positie van het gezin.