Scholier vindt vakken steeds minder interessant

De interesse van havisten en vwo’ers in hun schoolvakken is de afgelopen acht jaar afgenomen. Op een schaal van 0 procent (neutraal) tot 100 procent (heel interessant) daalde het gemiddelde van 12 naar 9,5 procent. Dat bleek maandag uit een onderzoek van studiekeuzebedrijf Qompas onder ruim 170.000 scholieren.

Meisjes op de havo zijn het minst geïnteresseerd in hun vakken. Zij geven die gemiddeld een score van 6 procent. Jongens op het vwo zijn het meest geïnteresseerd, hoewel die belangstelling wel afnam van 19 procent in het schooljaar 2011-2012 naar 15 procent in het schooljaar 2018-2019. De interesse van jongens uit havoklassen daalde het hardst, van 13 naar 7 procent. Het stabielst scoorden meisjes op het vwo. Zowel in 2011-2012 als in 2018-2019 waardeerden zij hun schoolvakken met een score van 11 procent.

Engels is het populairste vak en ook gym scoort hoog. Levensbeschouwing wordt het minst interessant gevonden. Alle groepen waarderen dat vak met een negatieve score.

Wat de belangstelling voor bètavakken betreft groeien jongens en meisjes naar elkaar toe. Jongens vinden deze vakken gemiddeld leuker, maar de interesse van meisjes stijgt en die van jongens daalt.

Scholieren zijn, behalve over Engels, negatief over de talen. Het vak Duits scoort het laagst van alle talen en ook de waardering voor Frans daalt. Het vak Nederlands krijgt het minst vaak de score ”heel interessant”. Alleen de interesse in geschiedenis, aardrijkskunde, economie en natuurkunde is de afgelopen acht jaar gegroeid.

Het cijfergemiddelde van havisten en vwo’ers daalde eveneens. In 2011-2012 was dat nog 6,9, in 2018-2019 6,8. Het gemiddelde van vwo-jongens daalde het hardst met 0,2 punt.