„Rekenen met breuken blijft belangrijk”

Rekendocent Van Rumpt pleit voor kwaliteitsverbetering van het breukenonderwijs. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

Het voorstel om het rekenen met abstracte breuken in het basisonderwijs gedeeltelijk af te schaffen, verdient het om serieus genomen te worden, aldus Jeroen van Rumpt, rekendocent en onderwijsadviseur rekenen bij Driestar educatief.

Of het woensdag naar buiten gekomen voorstel ook daadwerkelijk ingediend wordt bij het ministerie, hangt af van de reacties die er op het plan komen.

Dat zegt woordvoerder Aicha Lubbinge van curriculum.nu, de groep die voorstellen doet voor nieuwe kerndoelen en eindtermen in het onderwijs. Ze benadrukt dat het op dit moment om „bouwstenen van kennis en vaardigheden” gaat. „Alle ideeën worden in samenhang bekeken.”

Op dit moment denken negen ontwikkelteams van docenten en schoolleiders na over plannen voor nieuwe kerndoelen in het onderwijs. Een daarvan is de groep Rekenen & Wiskunde. Vanuit dit team zijn de voorstellen gedaan om onder meer het rekenen met breuken grotendeels aan het basisonderwijs voorbij te laten gaan, zo meldde De Telegraaf woensdag.

Later op de dag nuanceerde curriculum.nu die berichtgeving. Zo stelt het ontwikkelteam voor om „het rekenen met moeilijke breuken zonder context door te schuiven naar het voortgezet onderwijs.”

Door de verschuiving zou er meer ruimte moeten komen voor statistiek en kansberekening. Van Rumpt is hier positief over. „De vraag is: Waar gaat het met het rekenen naartoe? Zeker is dat er dingen in het rekenonderwijs zullen veranderen. Zo zullen factchecking, kansberekening en statistiek een grotere plaats krijgen, ook in het basisonderwijs.”

Van Rumpt vindt dat er woensdag te stellige uitspraken zijn gedaan over de voorstellen die naar buiten kwamen. „Dit plan vraagt verdere uitwerking, laten we daarvoor de ruimte geven.”

De rekendocent vindt dat er het ontwikkelteam wel degelijk een terecht punt maakt. „Een Amerikaanse hoogleraar stelde treffend dat we met rekenen heel veel bezig zijn om leerlingen antwoorden te leren geven op vragen die nooit gesteld worden. We leren kinderen allerlei methodes aan, maar niet hoe ze die moeten toepassen.”

Toepassing

Volgens Van Rumpt hebben de plannen dan ook zeker waarde, al houdt hij een slag om de arm. Hij vindt dat er een goede koppeling moet zijn tussen abstract rekenen en de praktische toepassing.

De docent en onderwijsadviseur wijst op het belang van nadenken over vaardigheden die kinderen in de toekomst nodig zullen hebben. „Maar dat is wel een zoektocht.” Hij vindt het goed dat curriculum.nu ook nadenkt over vaardigheden die wat minder de aandacht zullen krijgen, zoals het rekenen met abstracte breuken.

„Belangrijker is dat een leerling snapt hoe hij het rekenen met breuken aanpakt. Een tijdje geleden vroeg ik kinderen die al anderhalf jaar met breuken bezig waren om een cirkel in derden te knippen. De abstracte sommen kenden ze, maar hier kwamen ze niet uit.”

Het is voor het eerst dat docenten op deze manier betrokken zijn bij het actualiseren van de onderwijsdoelen. Doordat er steeds vakspecialisten worden benaderd, neemt ook Van Rumpt regelmatig deel aan dit proces.

De rekendocent ziet in het voorstel vooral een uitdaging om de kwaliteit van het breukenonderwijs te verbeteren. „Het risico is dat mensen door dit voorstel denken dat rekenen met breuken nu minder belangrijk wordt, maar het tegendeel is waar.”

Mits het voorstel goed wordt uitgewerkt, denkt hij dan ook dat het voorstel een positief effect zal hebben. „Er wordt vaak negatief gesproken over hoe het gesteld is met het rekenniveau, maar wij zien onder onze studenten juist een stijging daarvan.”