Refoscholen voor begeleiding bij hoogbegaafdheid

beeld ANP

Het reformatorisch samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs (RefSVO) heeft van de overheid geld ontvangen voor het opzetten van een dekkend netwerk waardoor meer- en hoogbegaafde leerlingen vanaf het primair onderwijs een doorlopende begeleiding ontvangen. Die is afgestemd op hun ontwikkelingsbehoefte.

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media stelde het geld aan de zeven scholen van het samenwerkingsverband beschikbaar. De subsidie is verstrekt voor een periode van vier jaar en gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2019.

De scholen zullen de gelden enerzijds besteden aan de vorming van docenten en andere betrokkenen binnen de scholen, anderzijds zal de overheidsbijdrage worden ingezet voor een passend aanbod aan de desbetreffende leerlingen. De scholen dragen zelf minimaal eenzelfde bedrag bij aan het passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafden.