Omvang studieleningen ‘geen goede boodschap’

beeld ANP

De CBS-cijfers over de totale Nederlandse studieschuld maken volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) „de negatieve effecten van het leenstelsel duidelijk”. De steun daarvoor is afgebrokkeld en het „is hoog tijd voor een ander systeem”, vindt ISO-voorzitter Kees Gillesse.

Het CBS heeft berekend dat de totale Nederlandse studieschuld van oud-studenten en huidige studenten dit jaar 19,3 miljard euro bedraagt. Dat is 1,9 miljard meer dan het jaar ervoor. De studieschuld loopt elk jaar op, aldus het statistiekbureau. Vooral vanaf 2015, toen het leenstelsel er kwam, lenen steeds meer studenten. Ook loopt sindsdien de gemiddelde studieschuld versneld op.

Volgens ISO-voorzitter Gillesse wordt „een hele generatie meegegeven dat het normaal is om grote bedragen te lenen. Dat is geen goede boodschap”. Uit de cijfers blijkt volgens de studentenorganisatie dat jongere generaties vaker een studieschuld hebben dan oudere. De generatie studenten die geboren zijn in 2000 hebben bijna drie keer vaker een studieschuld dan studenten die geboren zijn in 1994.

De Landelijke Studentenvakbond vindt het „tijd dat de regering het leenstelsel afschaft en deze pechgeneratie compenseert, voordat de schade zo groot is dat we het niet meer kunnen herstellen”. Volgens LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten is het „onverantwoord dat we jonge mensen met zo’n schuld opzadelen”.

„Het is niet normaal dat jongeren van 18 al duizenden euro’s schuld hebben, terwijl er nu een generatie ontstaat voor wie dat wel de realiteit is”, vindt Rutten. „Het kabinet wil dat Nederland met een internationaal competitieve kenniseconomie tot de top van de wereld hoort, maar weigert te investeren in de mensen die dat mogelijk moeten maken.”

In september 2015 is het nieuwe leenstelsel ingevoerd. Dit verving de basisbeurs. De gemiddelde studieschuld is sindsdien opgelopen van 12.400 euro in 2015 naar 13.700 euro in 2019. Ook het aantal studenten met een schuld is gegroeid: in 2019 hadden in totaal 1,4 miljoen mensen een studieschuld. Dat waren er 388.000 meer dan begin 2015.