Module schepping en evolutie toegevoegd aan lesmethode Wondering the World

Wondering the World. beeld Edu-Sign

De christelijke natuur- en techniekmethode Wondering the World voor het basisonderwijs is uitge- breid met een module schepping en evolutie. De module is verkrijgbaar bij uitgever Edu-Sign in Sliedrecht.

De module is gerealiseerd als laatste hoofdstuk in de methode voor groep 8, laat bedenker en uitgever Bert Kalkman weten. „Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, hebben zich dan zes lesuren verdiept in het onderwerp ”Schepping en evolutie”. Ze hebben dan vooral ontdekt dat de bril waardoor we naar de werkelijkheid kijken bepalend is voor hoe we wetenschap bedrijven.”

Met Wondering the World verdiepen leerlingen zich in de natuurverschijnselen. Ze leren hoe wetenschappers daar onderzoek naar doen en ontdekken dat principes uit de natuur aan de basis staan van veel technische uitvindingen. „Dat is wat leerlingen boeit”, aldus Kalkman.

De methode biedt een doorgaande leerlijn voor de groepen 3 tot en met 8. Voor het cursusjaar 2017-2018 is het lesmateriaal volledig digitaal en in druk beschikbaar. Kalkman: „Het is lang geleden dat er een christelijke lesmethode op de markt is verschenen die leraren en leerlingen veel plezier oplevert.”