Leraren basisonderwijs het meest emotioneel betrokken

beeld ANP

Leraren in het basisonderwijs zijn het meest emotioneel betrokken bij hun werkzaamheden. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek geconcludeerd op basis van een vragenlijst in 2018.

Onder leerkrachten in het basisonderwijs is het aandeel dat aangaf vaak of altijd emotioneel betrokken te raken bij het werk met bijna 39 procent het hoogst van alle onderzochte beroepsgroepen. Het gemiddelde is 15 procent.

Leraren op een basisschool scoren tijdens de hele onderzochte periode, 2014 tot en met 2018, het hoogst op emotionele betrokkenheid. Jonge leerkrachten, in de leeftijdscategorie tot 35 jaar, raken vaker betrokken (42 procent) dan oudere leraren, in de leeftijdscategorie van 35 tot 75 jaar (37 procent).

Docenten van algemene vakken in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs raken eveneens bovengemiddeld vaak betrokken. Bij vrouwen (36 procent) is daar vaker sprake van dan bij mannen (29 procent).

Ook veel psychologen en sociologen zeggen emotioneel betrokken te zijn bij het werk: 33 procent.