KOC Diensten start met publicatie KOContact

beeld Cees van der Wal

De onderwijsondersteuningsorganisatie KOC Diensten is op 20 maart gestart met de verspreiding van de nieuwsbrief KOContact. Aanleiding daartoe vormt de uitbraak van het coronavirus.

„Deze ongekende situatie stelt ons voor allerlei vragen en afwegingen”, stelt de organisatie op haar website. „Hoe gaan we hier op goede wijze mee om? Wat betekent dit voor onze kinderen, gezinnen, scholen? Welke keuzes maken we en wat betekent dit voor de identiteit en de kwaliteit?”

Door middel van KOContact wil KOC Diensten „dienstbaar zijn aan school en gezin op grond van de Bijbel en onze belijdenisgeschriften, meeleven, meedenken en handreikingen bieden voor school, gezin en kerk”, zo vermeldt de organisatie op haar website.

KOC Diensten publiceert drie varianten van de nieuwsbrief: KOContact school, KOContact gezin en KOContact kerk. De nieuwsbrieven verschijnen wekelijks en zijn te vinden via de site koc.nu/kocontact.