Jeugdcrimineel valt na socialevaardigheidstraining net zo vaak steeds terug

beeld ANP, Catrinus van der Veen

Socialevaardigheidstrainingen bij criminele jongeren verminderen niet de kans dat deze groep jeugddelinquenten opnieuw een delict pleegt. Dat concludeert Trudy van der Stouwe uit haar onderzoek waarop zij 12 maart aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde.

Van der Stouwe spitst haar onderzoek toe op de effectiviteit van Tools4U, een individuele socialevaardigheidstraining die in Nederland als taakstraf wordt ingezet bij delinquente jongeren. De promovenda vergeleek de effectiviteit van Tools4U met die van een werkstraf of andere leerstraf.

Socialevaardigheidstrainingen worden vaak ingezet bij de behandeling van delinquente jongeren met een relatief laag risico op recidive. Deze trainingen zouden nuttig zijn voor jeugddelinquenten van wie hun criminele gedrag een gevolg is van hun beperkte sociale vaardigheden. Daarbij valt te denken aan tieners die snel vervallen in agressief gedrag, niet naar anderen luisteren, niet kunnen samenwerken en niet op een goede manier contacten kunnen onderhouden. Deze groep jongeren blijkt daarnaast gevoelig voor groepsdruk en makkelijk beïnvloedbaar, waardoor ze asociaal gedrag van anderen relatief snel overnemen.

Orthopedagogen en gedragswetenschappers gaan er vaak van uit dat het verminderen van deze risicofactoren leidt tot een kleinere kans op herhaling van een misdrijf. Uit het promotieonderzoek van Van der Stouwe blijkt echter dat de effectiviteit van de training Tools4U en van andere socialevaardigheidstrainingen slechts beperkt is. Hoewel de sociale vaardigheden van de jeugddelinquenten direct na de training wel verbeterden, bleken die verbeteringen op de lange termijn niet substantieel genoeg om de herhaling van hetzelfde misdrijf onder jeugdige criminelen te verminderen.