Jaaropening Hoornbeeck: verder kijken dan goede opleiding

beeld Hoornbeek College

De vissersvrouw bij het Urker monument heeft een weids uitzicht over zee. De Bijbeltekst uit Openbaring, samengevat in de woorden „en de zee was niet meer”, laat „haar en ons” verder zien, aldus drs. A. G. Blonk tijdens de jaaropening van het Hoornbeeck College.

Blonk, voorzitter van de centrale directie, sprak maandagavond tijdens de jaaropening in Barneveld over het thema ”Verder kijken”. Hij stelde de jongeren de vraag wat zij zien, hoe hun blik is.

Zelf ziet hij op veel plaatsen alleen mensen op smartphones kijken. „Op die manier kun je live meekijken met de redding van Thaise jongeren uit de grot, kijken we mee met een jongerenavond, onderhouden we contacten, bijvoorbeeld met familie in Canada.” Maar apparaten waarmee je verder kunt kijken, ook een verrekijker of telescoop, hebben per definitie iets beperkends, aldus Blonk: „Ik bepaal wat ik kan zien.”

Zo is het volgens Blonk ook mogelijk om op te gaan in een eigen fantasiewereld. „Een wereld die we zelf bouwen, waar we zien wat onze behoeften zijn. Er is een heel grote plaats ingeruimd voor ons eigen ik: eigen foto’s, eigen filmpjes.” Hij riep de studenten ertoe op er niet zo mee bezig te zijn hoe de ander hen ziet. „De levensvraag, ook voor het nieuwe cursusjaar, is: heb ik genade en bekering door het bloed van Gods Zoon, of leef ik nog voor eigen rekening?”

Uitstraling

Blonk wees ook op het belang van een goede uitstraling als christelijke student. „Is ons gedrag zo dat de bewoners om onze scholen heen er jaloers op zouden worden? Of wordt door ons gedrag hun onverschilligheid en aversie versterkt?”

Hij riep studenten op voor hun mening uit te komen, ook bij een stage. „In de ogen van een ander kan jouw mening, op Gods Woord gegrond, misschien belachelijk zijn. Maar er zijn ook voorbeelden waarbij de levenswandel van een christen voor anderen tot eeuwige zegen is geworden.”

Identificatiefiguren

Ds. D. Heemskerk, lid van de identiteitsraad van het Hoornbeeck College, spoorde de jongeren aan verder te kijken dan „een goede opleiding, een mooie baan en een uitstekende positie.” „We reizen naar de eeuwigheid, een jaar is zo om.” Hij ging in op het belang van identiteitsgebonden onderwijs, naar aanleiding van de keuze van Mozes, die op een bepaald moment weigerde een zoon van farao’s dochter genoemd te worden.

De geloofshelden uit Hebreeën 11 zijn belangrijke identificatiefiguren voor jongeren, aldus de predikant. „Mozes was iemand die verder gekeken heeft dan zijn positie, de plaats waar hij terechtgekomen was onder Gods voorzienigheid. Het identiteitsgebonden onderwijs dat hij in zijn eerste levensjaren bij zijn ouders genoten had, heeft veel vrucht gedragen. Hij kon standvastig blijven. De indrukken die door Gods genade in de ziel gewerkt werden, mochten sterker worden, ondanks de verzoekingen en de verleidingen om hem heen.”

Tegelijk met de jaaropening in Barneveld waren er bijeenkomsten in Amersfoort, Apeldoorn, Kampen, Gouda en Ridderkerk rond hetzelfde thema.