Inspectie start onderzoek burgerschapsonderwijs

Op verzoek van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) is de Inspectie van het Onderwijs gestart met een breed, thematisch onderzoek naar de manier waarop scholen burgerschapsonderwijs vormgeven. Dat maakte de dienst eerder deze maand op zijn website bekend.

De inspectie meldt dat het onderzoek zich richt op de manier waarop scholen invulling geven aan thema’s waarover morele opvattingen sterk kunnen verschillen, zoals seksuele diversiteit. In eerste instantie had minister Slob de dienst gevraagd onderzoek te doen naar lesmateriaal op islamitische scholen en te beoordelen of deze scholen genoeg doen aan burgerschapsonderwijs. Aanleiding voor dit onderzoek waren publicaties over een islamitische onderwijsmethode over seksuele voorlichting.

De inspectie meldde echter dat dit onderzoek breder ingevuld gaat worden, omdat „de discussie die hieraan ten grondslag ligt, verder voert dan de vraag of een bepaalde lesmethode wel of niet kan.”

Scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs en instellingen uit het mbo met verschillende achtergronden en levensbeschouwelijke opvattingen worden in het onderzoek betrokken. De inspectie gaat zowel aangekondigd als onaangekondigd scholen bezoeken. Naast de schoolbezoeken wordt er een schriftelijk onderzoek naar het aanbod van scholen op het gebied van burgerschapsonderwijs uitgevoerd.

De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs meldt op haar website inmiddels van enkele reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs gehoord te hebben dat de inspectie ze heeft benaderd over deelname. Volgens de vereniging biedt het onderzoek het christelijk-reformatorisch onderwijs een mooie kans om te laten zien wat ze in huis hebben op het gebied van vorming en burgerschapsonderwijs. Het rapport zal in de loop van februari gepubliceerd worden.