Gesprek ROV: Zuinig op band ouders en school

De Reformatorische Oudervereniging hield maandag in Amersfoort een gesprek over ouderbetrokkenheid. beeld André Dorst
7

Zuinig zijn op de reformatorische scholen; zuinig ook op de ouderbetrokkenheid bij het onderwijs. Dat was deze maandag de teneur tijdens een rondetafelgesprek in de Johannes Calvijnschool in Amersfoort.

Rond de tafel: drie moeders, vier leerlingen, de directeur, een leerkracht, SGP-Kamerlid Bisschop, VGS-medewerker De Groot en twee mensen van de Reformatorische Oudervereniging (ROV). Die vereniging tuigde het Goed Gesprek op dat deze morgen werd gevoerd. Goed Gesprek wordt her en der in het land gehouden door Ouders & Onderwijs sinds in september de campagne ”Samen zijn wij school” van start ging. De ROV neemt enkele van die gesprekken voor haar rekening: in oktober vorig jaar in Werkendam –met onder anderen schipperskinderen aan tafel–, deze maandag in Amersfoort.

„Fijn dat er korte lijntjes naar school zijn en dat er vaak ouderbetrokkenheid wordt gevraagd”, schetst Cora Kramer de situatie op de Amersfoortse Calvijnschool. Wat haar aansprak tijdens de schoolkeuze: „De rust, de orde, de structuur, de benaderbaarheid van de leerkrachten.”

De andere twee moeders vallen haar bij. Ineke van den Berge: „Toen ik in het buitenland woonde, zag ik dat de school daar echt van de ouders was. Dat vind ik in Nederland ook belangrijk. Er zijn ouders die hun kind afleveren en aan het eind van de dag ophalen, en dat is het dan. Sommige ouders zijn ook erg druk. Maar het is belangrijk betrokken te zijn.”

„De vanzelfsprekendheid om voor een reformatorische school te kiezen, neemt af”, signaleert Gerda Duits. „We moeten koesteren wat we in het reformatorisch onderwijs hebben ontvangen; we hebben goud in handen.” Intussen blijkt het ook voor reformatorische scholen steeds belangrijker hoe ze zich presenteren. Kramer: „De positieve punten van deze school vond ik niet terug op de website.”

De leerlingen –uit groep 7 en 8– zwaaien de school ook lof toe: „Wat ze zeggen, is op de Bijbel gegrond”, „het is hier gezellig”, „als je tijd over hebt, mag je een spelletje doen; daardoor leer je elkaar beter kennen”, „je hoeft niet naar een koud computerlokaal; in de klas is het warmer.”

Christelijk onderwijs vinden ze belangrijk: „Beter dan dat je alleen thuis christelijk bent.” En ouderbetrokkenheid ook: „Dan begrijpen de vaders en moeders hoe wij ons voelen.”

De school probeert die betrokkenheid te bevorderen, zegt de directeur. „Vooral door een open houding. Niet alleen de kleuterjufs, maar bijna alle leerkrachten ontmoeten ouders bij het hek. Eenmaal per jaar is er een thema-avond. Ouders vragen nu om verdieping. Deze week komen we met een plan voor een reeks thema-avonden. Er blijkt behoefte aan voorlichting over positief opvoeden, geloofsopvoeding, mediaopvoeding en het stellen van grenzen.” Van den Berge: „Als de school openstaat voor de ouders, staan de ouders open voor de school.”