EH kampt met geldtekort door minder studenten

„Het besef dat studeren geld kost, dringt sinds de invoering van het leenstelsel meer door”, zegt Arjan Dekker van de Evangelische Hogeschool. Minder mensen kiezen voor een tussenjaar op de EH. beeld RD, Anton Dommerholt

Minder studenten kozen dit jaar voor de Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort. Daarom heeft de school binnen drie maanden 150.000 euro extra nodig wil hij het boekjaar niet met rode cijfers afronden.

Waar een gemiddeld EH-Basisjaar 150 man trekt, bleef dat nu voor het tweede jaar op rij steken op 120. Ook voor het EH-Traject van vijf maanden meldden zich zo’n dertig studenten minder aan. Daarmee ligt een exploitatietekort in het verschiet, zegt hoofd bedrijfsvoering Arjan Dekker.

De EH is volledig afhankelijk van giften van particulieren, kerken, fondsen en bedrijven. Jaarlijks haalt de school daarmee zo’n 1,1 miljoen euro binnen. Zowel de giftenstroom vanuit de kring rond studenten als het collegegeld blijft dit studiejaar achter. Tegelijkertijd vragen nieuwe regels zoals de privacywet om extra mankracht.

Reserves

Dekker verklaart de terugloop van het aantal studenten door financiële keuzes die mensen maken nadat de basisbeurs in 2015 werd afgeschaft. „Het besef dat studeren geld kost, dringt sinds de invoering van het leenstelsel meer door. Neem je een tussenjaar, dan ben je nog meer geld kwijt, denken mensen. Maar die investering kun je terugverdienen. Uit inventarisaties blijkt dat onze oud-studenten sneller en makkelijker door een vervolgstudie heenkomen.” De EH vraagt 3000 euro collegegeld; soortgelijke instellingen rekenen volgens Dekker een bedrag van 8000 tot 9000 euro per jaar.

Over de toekomst van de EH maakt hij zich vooralsnog geen zorgen. „Er zijn nu nog genoeg reserves waaruit we kunnen putten. Maar dat houd je geen vijf jaar vol.” Overigens laten de aanmeldcijfers voor volgend jaar een rooskleurig beeld zien, meldt hij.

Steun vanuit kerken binnenhalen blijkt lastiger dan van bedrijven, ziet Dekker. „Wij willen jongeren vormen zodat ze later een christelijk geluid kunnen laten horen op hun plek in de maatschappij. Ondernemers begrijpen dat heel goed. Volgens mij zouden ook kerken een initiatief als de EH juist moeten omarmen. We worstelen allemaal met vragen over hoe we de jeugd kunnen vasthouden. Studenten raken niet zelden uit het zicht van hun kerkelijke gemeente. Terwijl onze jongeren juist vaak een verantwoordelijke positie innemen in hun thuisgemeente.”

Donderdag en vrijdag houdt de school een sponsoractie die minimaal 30.000 euro moet opbrengen.