Ds. Den Ouden: Wijs leerlingen Driestar op de Ark van behoud

Driestar College in Leiden. beeld RD, Henk Visscher

„Laten wij vertellen over Christus, hoe goed Hij is. Laten we vertellen over Zijn liefde, genade, vergeving.” Ds. P. den Ouden spoorde ouders en docenten van de leerlingen van het Driestar College aan om de kinderen te wijzen op Christus, de Ark van behoud.

De Katwijkse, hersteld hervormde predikant opende zijn toespraak met een voorbeeld uit zijn vakantie in Normandië. De geschiedenis van de landing door de geallieerden in 1944 leeft daar voort in vestingwerken, bunkers en kanonnen. „Het is nu 75 jaar geleden dat we zijn bevrijd. We zouden het bijna vergeten, maar in Normandië kun je er niet omheen door alle gedenktekens die er zijn.”

Dominee Den Ouden trekt een vergelijking met de stenen in de Jordaan, de geschiedenis die beschreven staat in Jozua 4. „De Israëlieten stonden daar bij die brede, bruisende rivier. De priesters gaan voorop. De ark op hun schouders baant een pad door de rivier. Het volk krijgt de opdracht om ook de Jordaan te oversteken. Achter die Ark, achter Christus aan. En zo zijn ze aan de overkant gekomen. Hij baande een weg.”

God is niet veranderd, zo bindt de predikant de leerlingen op het hart. „Vanavond zijn we 4000 jaar verder. Zoals God toen was, zo is Hij nog steeds. Als wij God mogen volgen zoals Israël toen, dan zal Hij je door de rivier in jouw leven, jouw vragen en zorgen, doorhelpen. Roep tot die God van Israël. Hij wil je zo graag helpen, zo graag horen.”

Docenten en ouders zouden net zo moeten doen als de vaders en moeders in Israël: vertellen over de betekenis van de oude gedenktekens. „Als een paar honderd jaar na die doortocht vaders en moeders met hun kinderen langs een stapel bemoste stenen liepen, vertelde vader over de God van Israël. Hoe Hij het volk bevrijd had, verlost en geholpen door Zijn goedheid, liefde en genade. Zo’n God hebben wij: zo wijs, zo goed, zo trouw, zo machtig. Laten wij ook vertellen over Christus, hoe goed Hij is. Laten we vertellen over Zijn liefde, genade en vergeving.”

Locatieleider G. Snoep van het Driestar College in Leiden memoreert in zijn lezing onder de titel ”Van harte” het 75-jarig bestaan van de Driestar. „Van een heel erg klein schooltje is de Driestar uitgegroeid tot twee grote instituten. Dat is niet onze verdienste, we hebben het alleen maar gekregen. Leerlingen reizen soms ver om naar onze school te gaan. Wat is er nu zo bijzonder aan de Driestar dat je zo’n reis ervoor over hebt? Ik hoop dat, wanneer mensen je dat vragen, je niet blijft steken in uiterlijkheden. Vertel dan maar dat dat is omdat we geraakt worden door het Evangelie.”

In het nieuwe schooljaar starten 3900 leerlingen op de verschillende vestigingen van het Driestar College. In Leiden worden dinsdag 429 leerlingen verwacht. Op de Leidse locatie wordt nagedacht over het uitbreiden van het onderwijsaanbod met een havo-top. Snoep: „Het vergt nader onderzoek of dat mogelijk is. Het idee is om dit in 2020 aan te kunnen bieden, maar dat is wel kort dag.”

Een ander punt van zorg in het havo-topscenario is het busvervoer. Snoep: „Nu zijn er genoeg leerlingen om vanuit Katwijk en vanuit Lisse bussen te laten rijden naar Gouda. Maar wanneer de havisten en vwo’ers tot en met de vijfde klas in Leiden kunnen blijven, heeft dat als gevolg dat het aantal leerlingen om een bus voor te laten rijden daalt. We zijn er nog niet uit wat een goede beslissing is.”