Bestuur Cheiderschool: Verbetering moet, maar dan wel zorgvuldig

Het Cheider in Amsterdam-Buitenveldert, orthodox-Joodse school voor basis- en voortgezet onderwijs. beeld Vrienden van het Cheider

Verbazing heerst op de orthodox-Joodse school het Cheider over de krachtige taal die minister Slob maandag sprak. „We werken enorm hard om aan de inspectie-eisen te voldoen. Maar dat moet wel zorgvuldig.”

Als de school in Amsterdam-Buitenveldert geen gehoor geeft aan de aanbevelingen van de onderwijsinspectie krijgt hij minder geld, schreef de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs maandag aan de Tweede Kamer.

Het Cheider moet de sociale veiligheid voor leerlingen beter waarborgen, stelde de inspectie in november vorig jaar. Kritiekpunt is ook dat de lessen over seksuele diversiteit niet door bevoegde leraren worden gegeven. De kerndoelen worden gedoceerd door docenten in Joodse vakken, „ingegeven door de identiteit van de school.” Verder is er te weinig inspraak van ouders en andere betrokkenen.

Herstelopdrachten

Elf herstelopdrachten kreeg de school. „Aan tien ervan hebben we voldaan”, zegt bestuurslid L. Koppenhol. „We hebben met de inspectie heel constructieve gesprekken gevoerd en zijn blij met de adviezen. Soms werd de formulering van de opdrachten tussentijds aangepast.”

Met één opdracht, de elfde, ligt het lastiger. Die gaat over de kerndoelen 38 –voor het primair onderwijs– en 43 –voor het voortgezet onderwijs–: de school besteedt incidenteel en vooral in de Joodse lessen aandacht aan seksualiteit en diversiteit, maar kan volgens de inspectie „niet inzichtelijk” maken hoe hij daar invulling aan geeft.

„Veel mensen zijn zich er nauwelijks van bewust wat die kerndoelen inhouden”, zegt Koppenhol. „We moeten reeds bij jongere kinderen gevoelige seksuele onderwerpen bespreken. Kinderen van het Cheider worden anders opgevoed.”

Op advies van „christelijke vrienden” schafte de school de reformatorische methode ”Wonderlijk gemaakt” aan. „Een commissie is aan het bestuderen of die methode bij ons past. Tal van experts begeleiden ons. Dat kost tijd, maar we hebben vroegtijdig aan de inspectie gemeld dat we ermee bezig zijn”, zegt Koppenhol. „We kijken hoe we het spanningsveld tussen de Nederlandse wet en de Joodse opvattingen kunnen oplossen. Die opvattingen zijn honderden jaren oud. Ik twijfel er niet aan dat we een oplossing zullen vinden die past in de Joodse traditie en bij de Nederlandse wetgeving.”

Het probleem is internationaal, signaleert het bestuurslid. „Ook in andere landen staat de Joodse wet onder druk.”

De sociale veiligheid zou op de school nog altijd onvoldoende gewaarborgd zijn. „Er zijn dus niet genoeg protocollen. Er staat niet in het rapport dat het aan de veiligheid zelf mankeert.”

De inspectie doet in het najaar nader onderzoek naar het Cheider. Daarna wordt besloten of de school financieel gekort gaat worden, stelde minister Slob maandag in Het Parool. „De leerlingen verdienen beter onderwijs dan de school hun op dit moment biedt.”

Slob liet de inspectie vorig jaar onderzoek doen, nadat bleek dat in 2012 een leraar ontucht pleegde met één of meer leerlingen. De school lichtte destijds direct de bevoegde instanties in, maar deed geen aangifte omdat het aan de ouders was om dat te doen. De leraar was inmiddels naar Israël vertrokken. Hij werd berecht nadat hij in 2016 was uitgeleverd.

Adviesraad

In maart dit jaar kondigde het Cheider aan zijn adviesraad in ere te herstellen. Daarin hebben de oud-ministers Deetman en Veerman, staatsraad Franssen, dr. M. van Campen, opperrabbijn Jacobs, de Tilburgse geschiedenishoogleraar Van Geest, ondernemer Verkade, advocaat Burggraaf en basisschooldirecteur Hofman zitting. Hofman zegt met het personeel van het Cheider te werken aan de herstelopdrachten die de inspectie verlangt. „We proberen keurig netjes te doen wat er wordt gevraagd en dat ook zichtbaar te maken in de school. Dat is onze diepe intentie. We willen ons houden aan wet- en regelgeving.”

Naschrift

In dit artikel stond oorspronkelijk abusievelijk de zin vermeld: “Slob liet de inspectie vorig jaar onderzoek doen, nadat bleek dat in 2012 een leraar buiten de school ontucht pleegde met één of meer leerlingen.” Deze zin is aangepast.