Anderhalvemeterschool: toetsen maken in de kerk

Nederland
Middelbare scholieren moeten ook in school 1,5 meter afstand houden. De inrichting van de klaslokalen moet daarom danig aangepast worden. beeld ANP, Sem van der Wal

Afstandsonderwijs is vanaf 1 juni verleden tijd op het Van Lodenstein College in Kesteren. Het Calvijn College en de Pieter Zandt scholengemeenschap gaan daarmee wel door. „We denken erover toetsen in kerken af te nemen om de druk op het schoolgebouw te beperken.” Drie schoolleiders over de ”anderhalvemeterschool”.

Het zal nog wel even duren voor de lessen weer op dezelfde manier gegeven kunnen worden als voor de coronacrisis, verwachten Dick Both, directeur van het Van Lodenstein College in Kesteren, Arie Trouwborst, directeur onderwijs van de Pieter Zandt scholengemeenschap en Wim Westenberg, directeur onderwijs van het Calvijn College. „Ook in het nieuwe cursusjaar hebben we hoogstwaarschijnlijk nog te maken met de anderhalvemeterregel”, legt Westenberg uit. „De weken tot de zomervakantie zien we dan ook als proef voor de eerste periode van volgend schooljaar.”

Na twaalf weken thuisonderwijs mogen middelbare scholieren vanaf de dinsdag na Tweede Pinksterdag weer naar school. Wel moeten ze 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Die afstandsregel zorgt ervoor dat scholen gemiddeld maar een kwart tot een derde van hun leerlingen in het schoolgebouw kwijt kunnen. Crisisteams breken zich het hoofd over de vraag welke leerlingen wanneer naar school mogen komen.

Op het Van Lodenstein College in Kesteren is de knoop inmiddels doorgehakt. Vanaf 1 juni stopt het digitaal onderwijs en komen de scholieren om de dag een dagdeel naar school. „We hebben elke klas in tweeën gesplitst”, licht Both toe. „In de tijd dat de leerlingen op school zijn, krijgen ze zes lessen van 25 minuten. De docenten geven ’s morgens en ’s middags dezelfde les, de ene dag aan klas 1 en 3, de andere dag aan klas 2 en 4. Dan kun je niet van hen vragen ook nog afstandsonderwijs te verzorgen.”

De docenten zullen zorgvuldig moeten kijken naar wat ze hun leerlingen in de beperkte lestijd aanbieden, legt de directeur uit. „De tijd die er is, zal vooral gebruik worden om uitleg te geven. Opdrachten kunnen de leerlingen ook thuis maken.”

Nog niet alles is in kannen en kruiken. „Het is vooral lastig hoe we ervoor kunnen zorgen dat de leerlingen afstand blijven houden”, licht Both toe. „In de lokalen staan de tafels minimaal 1,5 meter uit elkaar en tijdens de leswisseling wisselen niet de leerlingen, maar de docenten van lokaal. Het bewaken van de afstand tijdens bijvoorbeeld het aankomst- en vertrekmoment is wel een behoorlijke uitdaging.”

Het Van Lodenstein College in Kesteren is een van de weinige scholen die helemaal stopt met het afstandsonderwijs. Uit een peiling van dagblad Trouw bleek maandag dat vrijwel alle scholen na 1 juni digitaal onderwijs blijven aanbieden. Zo ook het Calvijn College en de Pieter Zandt scholengemeenschap. Dat het afstandsonderwijs doorgaat, betekent op beide scholengemeenschappen echter niet dat de scholieren niet op school verwacht worden. „We willen sowieso starten met een aantal activiteiten waarbij de leerlingen op school moeten zijn”, aldus Westenberg van het Calvijn College. „Denk dan aan bijvoorbeeld mentor- en praktijklessen. Daarnaast gaan we op school toetsen afnemen en blijven we zorgleerlingen opvangen.”

Op de verschillende locaties van de Zeeuwse scholengemeenschap denken crisisteams nog na over de exacte vormgeving van het onderwijs, aldus Westenberg. „We hopen daar volgende week duidelijkheid over te hebben. Dan willen we ook beslissen of we bijvoorbeeld de klassen splitsen.”

Ook op de Pieter Zandt bezinnen de teams zich nog op de inrichting van het onderwijs. „We hebben na 1 juni nog maar vier weken tot de zomervakantie”, legt Trouwborst uit. „In de bovenbouw moeten leerlingen nog examenonderdelen afronden. Daar moeten we sowieso het een en ander voor inrichten.”

De scholengemeenschap denkt ook aan een combinatie van fysiek onderwijs en onderwijs op afstand. „Het zou bijvoorbeeld mogelijk zijn een les die gegeven wordt aan een deel van de klas op hetzelfde moment ook uit te zenden, zodat ook andere leerlingen die kunnen volgen. Op die onderwijsvormen beraden we ons, zeker met het oog op de lange termijn.”

Beide scholengemeenschappen bezinnen zich daarnaast op de mogelijkheid andere locaties, zoals kerkgebouwen in te zetten voor de afname van toetsen. Trouwborst: „Op die manier hebben we wat minder druk op het schoolgebouw.”