Aandacht voor de hoogbegaafde leerling

Hoogbegaafde leerlingen zijn over het algemeen perfectionistisch en hebben een brede interesse. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

De hoogbegaafde leerling gaat vaak naar de plusklas. Maar gaat de praktische leerling ook naar de klusklas? En de zorgleerling naar de zorgklas? Anders gezegd: is de aandacht voor de denker en de doener wel in evenwicht?

Een inventarisatie bij de vier regiomanagers van Berséba, het reformatorisch samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs in het basisonderwijs, laat zien dat het aantal plusklassen het aantal klus- en zorgklassen ruim overstijgt.

Zo schat René Dek, regiomanager Zeeland, dat ruim 80 procent van de scholen in zijn district een plusklas heeft. Ter vergelijking: alleen de school in Bruinisse heeft een zorgklas.

2020-03-06-BIN11-Martine_Blonk-2-FC_webOnderwijsadviseur: Kijk kritisch naar de plusklas

Ook Gert van Roekel, regiomanager Midden-Nederland, ziet dat het aantal plusklassen hoger ligt dan het aantal zorgklassen. „Toch waren zorgklassen er wel eerder dan plusklassen.”

Het beeld in regio Randstad en Noord-Oost ziet er niet anders uit, weten Jan de Waard en Leonard van Leeuwen, respectievelijk regiomanagers van regio Randstad en Noord-Oost.

Toch betekent het kleinere aantal zorgklassen niet per se dat er ook minder aandacht is voor de zorgleerling dan voor de hoogbegaafde leerling. Dek: „Verreweg de meeste scholen zetten voor zorgleerlingen extra ondersteuning in de klas in. Die omslag van buiten naar binnen het lokaal is al geruime tijd geleden gemaakt.”

Hoogbegaafde Ruben: „Ik hoefde me nooit in te spannen”

Praktisch

Het aantal klusklassen is eveneens significant kleiner dan het aantal plusklassen. De aandacht voor deze aparte klassen voor doeners lijkt echter wel te groeien, ziet De Waard. „De inrichting daarvan en de gedachte daarachter is wel heel verschillend.”

Ook in regio Midden-Nederland zijn de klusklassen niet dik gezaaid. Wel weet regiomanager Van Roekel dat twee scholen bezig zijn met het ontwikkelen daarvan. In relatief veel schoolplannen wordt het thema genoemd, ziet Van Leeuwen. „Er lijkt duidelijk meer aandacht te komen voor leerlingen met andere, praktische talenten.”

In Zeeland zijn diverse scholen bezig met de ontwikkeling van een klusklas, zegt Dek. „Tenminste 50 procent van de scholen heeft het zoeken van evenwicht in het aanbod tussen hoofd, hart en handen in het schoolplan opgenomen.”