A. R. Bronkhorst volgt R. A. van der Garde op bij Ds. G.H. Kerstencentrum

Ds. G. H. Kerstencentrum. beeld Google Streetview
2

Dhr. A. R. Bronkhorst uit Barneveld is zaterdag benoemd tot Raad van Bestuur van de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum in Veenendaal. Bronkhorst werkt vanaf 1 september samen met de huidige bestuurder, drs. R. A. van der Garde uit Opheusden. Laatstgenoemde zal per 1 januari 2020 terugtreden in verband met zijn pensionering. Dat is maandagmiddag bekendgemaakt.

Onder de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum vallen KOC Diensten en KOC Visie. Beiden zijn nauw verbonden met de besturenorganisatie de VBSO.

KOC Diensten bestaat uit twee afdelingen. De afdeling Scholen, die diensten levert aan schoolbesturen, directeuren, intern begeleiders, leerkrachten en overig personeel dat op de scholen werkzaam is. Daarnaast de afdeling Jeugd en gezin die diensten biedt aan ouders, jongvolwassenen en kinderen.

KOC Visie voert opiniërende, bezinnende en meningsvormende activiteiten uit. Daarnaast ontwikkelt KOC Visie, vanuit de eigen identiteit, producten, of past die aan.

Bronkhorst is 44 jaar, gehuwd, vader van vijf kinderen tussen 12 en 21 jaar, directeur-bestuurder van de Wittenbergschool te Scherpenzeel en ouderling van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld.