Vogelbescherming: 2019 jaar van de wulp

Wulp. beeld Wikimedia

De bedreigde wulp is door de Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek uitgeroepen tot vogelsoort van het jaar 2019. De organisaties willen met die hulp aan de wulp verdere teruggang in de populatie van deze kust- en weidevogel voorkomen.

Uit de nieuwe Vogelatlas blijkt dat het met kust- en weidevogels niet goed gaat in Nederland. Dat geldt ook voor de karakteristieke wulp, waarvan circa 4300 vogelparen jaarlijks in ons land broeden, voornamelijk in open graslanden en akkers, heide, hoogveen en open duingebied.

De Vogelbescherming wil de overlevingskansen voor de soort verbeteren door een deel van de weilanden om te vormen tot natte en kruidenrijke graslanden. Dat gebeurt onder meer op een aantal Waddeneilanden, zoals Terschelling.

Verder wordt volgend jaar veel onderzoek gedaan naar de wulp, die volgens de Vogelbescherming „met zijn mysterieuze roep nog veel geheimen voor ons heeft.”