Vogelbescherming: 2019 jaar van de wulp

beeld Wikimedia

De bedreigde wulp is door de Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek uitgeroepen tot vogelsoort van het jaar 2019. De organisaties willen met die hulp aan de wulp verdere teruggang in de populatie van deze kust- en weidevogel voorkomen.

Uit de vorige week gepresenteerde nieuwe Vogelatlas blijkt dat het met kust- en weidevogels niet goed gaat in Nederland. Dat geldt ook voor de karakteristieke wulp, waarvan circa 4300 vogelparen jaarlijks in ons land broeden, voornamelijk in open graslanden en akkers, heide, hoogveen en open duingebied.

De Vogelbescherming wil de overlevingskansen voor de soort verbeteren door om agrarisch gebied een deel van de weilanden om te vormen tot natte en kruidenrijke graslanden. Dat gebeurt onder meer op een aantal Waddeneilanden, zoals Terschelling.

Verder wordt volgend jaar veel onderzoek gedaan naar de wulp, die volgens de Vogelbescherming „met zijn mysterieuze roep nog veel geheimen voor ons heeft”. In het jaar van de wulp voert Sovon Vogelonderzoek Nederland extra tellingen uit om meer zicht te krijgen op de verspreiding van de soort en de plekken waar zij in grote groepen overnachten.