Vleermuistelling in eigen tuin

De gewone dwergvleermuis is een van de achttien soorten vleermuizen in Nederland.  beeld René Janssen

Redactie natuur

De Zoogdiervereniging houdt komende weekwisseling de Voorjaars Vleermuistuintelling. Sommige vleermuizen trekken jaarlijks weg en komen op andere plaatsen terug. Daardoor kan het aantal (soorten) vleermuizen in de tuin veranderen. De Zoogdiervereniging wil daar met de tuintellingen een beeld van krijgen.

Deelnemers kunnen het beste zaterdagavond na zonsondergang, vanaf ongeveer 21.35 uur, een plekje in de tuin opzoeken met vrij zicht op een stuk avondhemel, maar ook op een boom of wat struiken, want daar vliegen vleermuizen graag. Met behulp van een te downloaden zoekkaart is het mogelijk op basis van de grootte van de vleermuis en de manier van vliegen te ontdekken om welke soorten vleermuizen het gaat.