Topjaar voor de 
grauwe klauwier

De zomer van 2019 was droog en warm. De grauwe klauwier deed het daardoor erg goed. beeld Vogelbescherming

Het gaat goed met de grauwe klauwier in Nederland. Volgens Sovon Vogelonderzoek Nederland is er sprake van een hoog broedsucces en veel terugkerende jongen van vorig jaar. In het Bargerveen in Drenthe werden ongeveer 65 broedparen vastgesteld. Dit is een toename met ongeveer 20 procent ten opzichte van de voorgaande jaren. Ook in Limburg, Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland lijken er meer broedgevallen dan in andere jaren, met onder andere twee broedparen in het Brabantse natuurgebied De Maashorst en een eerste broedpaar in het Azewijnse Broek bij Doetinchem.

Het droge, warme zomerweer van vorig jaar lijkt een belangrijke sleutel in dit succes. Hierdoor zijn in 2018 veel nesten vroeg in het seizoen geslaagd, zijn de jonge dieren waarschijnlijk met een goed gewicht uitgevlogen en hebben ze lang de tijd gehad om op te vetten voor de trek. Dit draagt allemaal bij aan een hoge overleving en terugkeer van de jongen in het daaropvolgende jaar.