Toekomst Slingelandse Plassen nog onzeker

De Slingelandse Plas in de Alblasserwaard.  beeld André Bijl

Ideeën zijn er genoeg, toch staat nog niet vast hoe de toekomst van de Slingelandse Plassen –een paar kilometer buiten Goudriaan in de Alblasserwaard– eruit ziet. De plannen worden uitgewerkt.

Omdat de inbreng van alle betrokkenen gewenst is, kan dat traject enige maanden in beslag nemen, zegt Ingeborg Voogt, communicatieadviseur van gemeente Molenlanden.

Deze middag is het stil in het natuurgebied. De harde wind zorgt voor schuimkoppen op de recreatieplas. Regenvlagen geselen de verdwaalde fietsers en hardlopers die hun weg zoeken over de zompige paden. Een hondenbezitter haast zich met zijn viervoeter naar een droge stationcar. Verderop trotseert een echtpaar –stevig gearmd– opgewekt de barre weersomstandigheden. „Lekker even uitwaaien. We lopen hier wel vaker als we vrij zijn.”

Het gebied met een oppervlakte van 35 hectare ligt in de oksel van de provinciale wegen N214 en N216. De grote recreatieplas is door een wirwar van sloten en vaarten verbonden met een serie kleinere plassen. Bosschages, wilgen- en rietbosjes en grasstroken vormen een eldorado voor ganzen, futen, eenden en meeuwen.

Tot voor kort was het gebied eigendom van Zuid-Holland. In mei 2017 stelde de provincie vast dat het beheren van dergelijke recreatiegebieden geen kerntaak is en besloot het de Slingelandse Plassen af te stoten. De toenmalige gemeenten Molenwaard en Giessenlanden kochten het gebied voor het symbolische bedrag van 1 euro. „Bovendien kregen de gemeenten een afkoopsom van een miljoen mee om vijftien jaar lang het beheer en dagelijks onderhoud uit te voeren”, vertelt Voogt. De gemeenten besloten tot de aankoop, omdat zo een duurzame toekomst voor de Slingelandse Plassen en behoud van de bestaande gebruiksmogelijkheden gewaarborgd zouden worden.

Het noordelijk deel van het gebied is bestemd voor dagrecreatie. Rond de grote plas zijn ligweiden, bankjes, een strandje, speeltoestellen, een toiletgebouw, parkeerplaatsen en faciliteiten voor sportvissers te vinden. „Het voorziet in een grote behoefte. Zowel inwoners als recreanten van elders maken bij mooi weer volop gebruik van dit gebied. Er wordt gezwommen, gewandeld, gevist. Er zijn mountainbikers actief en er vinden kleine evenementen plaats.”Het zuidelijke deel bestaat uit enkele kleinere plassen die toegankelijk zijn voor wandelaars en vissers. In de plannen die de afgelopen periode werden ontwikkeld, stond voor dit gedeelte behoud en vergroting van de natuurwaarden voorop. Hier zijn uitsluitend voorzieningen toegestaan die passen bij dit doel.

Theetuin

Rond de recreatieplas zijn meer opties denkbaar. De bestaande mogelijkheden voor dagrecreatie blijven behouden, waarbij het een wens is om de kwaliteit van het water te verbeteren tot zwemwaterkwaliteit. Bovendien is hier ruimte voor nieuwe, kleinschalige recreatieve voorzieningen die het gebied aantrekkelijker maken „Een theetuin, pannenkoekenrestaurant, fiets- en kanoverhuur, een klimbos of een clubhuis van een scoutinggroep zijn mogelijk als ze landschappelijk goed ingepast worden en er geen hoge bebouwing komt.”

Vorige week beglegde de gemeente een informatieavond. Inwoners en belangengroeperingen kregen opnieuw de kans hun ideeën door te geven. „Dat leverde nieuwe suggesties op, zoals een natuurbegraafplaats, een voedselbos en het isoleren van een deel van het zwemwater om blauwalg te voorkomen. Alle suggesties worden bekeken.”

Doel is om een toekomstvisie voor het gebied te creëren die steunt op voldoende maatschappelijk draagvlak. Een lastige klus, omdat de belangen soms botsen: zo pleit regionale rennersclub Jan van Arckel voor een mtb-parcours, terwijl dat voor de Natuur- en Vogelwacht juist een ongewenste ontwikkeling is. Ingeborg Voogt: „Het is nog te vroeg om te zeggen wat er precies met het gebied gaat gebeuren. De Slingelandse Plassen zijn bestemd voor natuur en recreatie. Eventuele nieuwe ontwikkelingen moeten daarmee niet conflicteren.”