Hoogwaterbeschermingsprogramma in hogere versnelling

15

Op de Houtribdijk is het Markermeer verder weg dan vroeger: de verbinding tussen Flevoland en Noord-Holland is de achterliggende ...