Rivierenland bezorgd over vestigen van wolf

beeld ANP

Midden-Nederland maakt zich in toenemende mate zorgen over de slachtingen die wolven aanrichten onder schapen.

Gemeente West Betuwe nam vorige week de motie ”Gevaren van de wolf” aan en in Molenlanden en Vijfheerenlanden werden vragen over dit onderwerp gesteld. Woensdag pleitte het CDA in Gelderland voor het aanwijzen van wolfvrije gebieden.

CDA-Statenlid Arjan Tolkamp is bang dat het aantal rondzwervende wolven en daarmee de aanvallen op landbouw- en huisdieren in de toekomst toeneemt. Vandaar dat hij het idee oppert wolfvrije gebieden aan te wijzen.

Nu de wolf zich definitief heeft gevestigd op de Veluwe vindt zijn fractie dat de provincie duidelijkheid moet geven over de vraag waar de wolf wel en niet gewenst is. De provincie zou ook over moeten gaan op actief beheer in de gebieden die niet geschikt zijn voor het dier. Tolkamp: „Het is niet te doen om heel Gelderland af te rasteren. Wij pleiten voor duidelijkheid: bepaalde gebieden zijn voor de wolf, andere zijn wolfvrij. Boeren in de Achterhoek of het Rivierengebied staan nu machteloos. Dat willen wij niet langer.”

Moordpartijen

De wolf is dit voorjaar over een langere periode op meerdere plekken in Rivierenland waargenomen. Eind maart werd in een boomgaard in Buurmalsen een exemplaar gezien, een maand later zorgde een wolf in Culemborg voor een slachtpartij onder schapen. In diezelfde periode vielen ook schapen op landgoed Mariënwaerdt in Beesd ten prooi aan het roofdier. De afgelopen weken trokken de moordpartijen van de wolf rond Vlijmen in Noord-Brabant de aandacht.

Dat was voor Ad van Krieken, CDA-raadslid in West Betuwe, aanleiding om samen met onder meer de SGP een motie over dit onderwerp in te dienen. Daarin vroeg hij B&W te onderzoeken wat men –met andere gemeenten en de provincie– kan doen om de veiligheid van mens en dier te waarborgen.

„Eigenlijk wilde ik verder gaan, maar de wolf is een beschermd dier en aan die bescherming ligt Europees beleid ten grondslag”, aldus Van Krieken. De CDA-er is duidelijk in zijn visie: „De wolf slaat gigantisch toe. Het dier richtte in korte tijd slachtingen aan onder schaapskudden en is er alleen maar op uit om te doden. Dat bewijst dat het dier niet is te integreren in het cultuurlandschap van Rivierenland.”

Succesvol

De motie leidde tot een pittig debat, waarbij de woordvoerders van ondermeer D66 en GroenLinks de aanwezigheid van de wolf in Nederland het gevolg van succesvol natuurbeleid noemden. Volgens de fracties is het evenwicht in de natuur door de mens verstoord en kunnen mensen met hun vee en de wolf prima naast elkaar bestaan als er maatregelen worden getroffen om dekudden te beschermen.Dat leidde tot felle reacties van onder meer VVD-politicus Broedelet: „We leven in een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Daar is voor de wolf geen plaats. Het wachten is tot zo’n wolf een kind pakt. Dan is het land te klein.”

De motie werd met ruime meerderheid aangenomen.