Reformatorische scholen ondertekenen manifest over duurzaamheid

Maandoverzicht april 2018
beeld Pixabay

De zeven reformatorische middelbare scholen, het Hoornbeeck College en Driestar Educatief ondertekenen woensdag een manifest waarin ze beloven om met duurzaamheid aan de slag te gaan.

Het manifest is rond 19:00 uur ondertekend door de bestuurders van de verschillende onderwijsinstellingen op het Hoornbeeck College in Amersfoort. De handtekeningen zijn gezet tijdens het congres “Duurzaam doen” dat door het Hoornbeeck College is georganiseerd.

Live

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Het manifest is opgebouwd langs de drieslag “Wat we belijden”, “Waar we voor staan” en “Wat we willen bereiken”. In het manifest spreken de scholen uit dat “we een verantwoordelijkheid hebben naar onze Schepper en de schepping.”

Concreet gaan de scholen met de volgende zaken aan de slag: meer afvalscheiding, verkleinen van de energie-afhankelijkheid, verminderen van hoeveelheid papier, verminderen van vervoersbewegingen, bewustwording rond duurzaamheid verwerken in het curriculum en het participeren van jongeren in initiatieven rond duurzaamheid.

De volgende negen scholen hopen het manifest te ondertekenen: het Van Lodenstein College, de Gomarus Scholengemeenschap, het Calvijn College, het Wartburg College, de Pieter Zandt Scholengemeenschap, de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, het Driestar College, het Hoornbeeck College en Driestar Educatief.

DebatHoornbeeck19SGP’er Stoffer ondergaat vuurdoop op congres over duurzaamheid

Verwonderd

In een reactie stelt Willem de Potter, bestuurder van het Hoornbeeck College blij te zijn met het manifest. “Het is normaal gesproken niet niks om scholen rond een onderwerp op een lijn te krijgen. In dit manifest spreken negen reformatorische scholen zich uit om werk te maken van duurzaamheid.” Het krijgen van overeenstemming liep zelfs heel vlot. “Daar ben ik verwonderd over.”

De Potter onderstreept dat het van belang is dat het niet bij woorden blijft, maar dat het manifest ook in daden wordt omgezet. “Iedere school hoopt de doelen uit het manifest concreet uit te werken. Ze geven ook aan dit zelf te zullen monitoren. Hier willen we serieus mee omgaan.”

Verder vindt De Potter het “essentieel” om nog te benadrukken dat het manifest geen onderdeel is van een nieuwe hype. “We willen niet mee in een milieugeloof. De schepping vinden we belangrijk. Maar herschepping blijft voor ons in het onderwijs de kern. Duurzaamheid mag daarvan niet afleiden.”

Congres

Op het congres hoopt ds. W. Visscher, predikant van de gereformeerde gemeente in Amersfoort, te spreken over “Omgaan met de schepping”. Weerman en ondernemer Reinier van den Berg spreekt over “Oprecht rentmeesterschap”. Tijdens het congres gaan Carla Dik-Faber van de ChristenUnie, Ellen Brinksma van GroenLinks en het kersverse SGP-Kamerlid Chris Stoffer met elkaar in debat.

Het congres “Duurzaam Doen!” moet een startpunt zijn van een beweging binnen de gereformeerde gezindte, zodat er meer oog komt voor rentmeesterschap en duurzaamheid.

2018-03-15-KRK2-WJdePotter15WvdS-6-FC-V_webHoornbeeck-bestuurder De Potter: Duurzaamheid meer dan zonnepaneel

Duurzaam Doen - Manifest by RD on Scribd

Het document kan niet getoond worden, omdat de site scribd.com cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta functionele cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Reacties bestuurders

Richard Toes, voorzitter van het College van Bestuur van het Wartburg College: “Het is een must dat we aandacht hebben voor rentmeesterschap. Als het goed is als uitvloeisel van onze christelijke levenshouding. Daarnaast merk je dat de aandacht voor duurzaamheid inmiddels diep in onze samenleving is verankerd. Dus is het thema een gezond onderdeel van een school in deze tijd.

We gaan het wel op een nuchtere en realistische manier invoeren. Er bestaan namelijk ook scholen die duurzaamheid als dragende en soms zelfs als enige onderlegger hebben. Daar gaan wij niet in mee. Duurzaamheid is een opdracht, maar staat niet boven andere belangrijke thema’s.

Oog voor duurzaamheid kan gaan om onze gebouwen en de omgeving rond onze scholen. Maar ook over de spullen die we inkopen. Duurzaamheid in vakken mag, maar dat moet geen kunstje worden.”

Bert Vogel, voorzitter van het College van Bestuur van het Calvijn College: “Dit manifest is niet ondertekend vanuit een red-de-zeehondjesmentaliteit of een red-deze-planeetmentaliteit. Maar vanuit het besef om onze verantwoordelijkheid te nemen. De aarde redden is te hoog gegrepen en gaat principieel gezien voorbij aan de tijdelijkheid, de eindigheid van dit leven.

Ik heb veel waardering voor het Hoornbeeck College dat ze het voortouw genomen voor dit initiatief en het ook uitgevoerd hebben. Ik hoop dat we jongeren hiermee zullen stimuleren om zich in te zetten voor duurzaamheid.”

Jowan Heres, lid College van Bestuur van de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap: “Wij belijden vanuit de Bijbel dat we alles wat we gekregen hebben, zoals schepping, tijd en talenten, tot Gods eer moeten inzetten. Dat heeft ook gevolgen voor hoe we bijvoorbeeld gas, water en elektra gebruiken. Als Jacobus Fruytier ondertekenen we het manifest in het belang van de volgende generatie. We willen duurzaamheid integreren in het onderwijs. Het moet geen verzameling van losse lessen worden, maar een geheel waarmee we onze jongeren vormen.”