Planbureau: Duurzaamheid onderbelicht in herstelplan kabinet

Het planbureau zegt dat het kabinet in het herstelbeleid oog moet houden voor onder andere de uitstoot van broeikassen als CO2 (koolstofdioxide). Beeld ANP Rob Engelaar

In de weg uit de coronacrisis moet het kabinet keuzes maken die niet alleen goed zijn voor de economie, maar ook bijdragen aan een beter milieu en een schonere lucht, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) donderdag. Het adviesbureau vindt dat het kabinet nog te weinig aandacht heeft voor een duurzame, groene weg uit de crisis.

„Op de korte termijn leidt de coronacrisis tot een verminderde druk op natuur en milieu, een schonere lucht en een stillere leefomgeving – maar dit effect is tijdelijk”, zegt PBL-baas Hans Mommaas. Als de politiek klimaat- en natuurdoelen uit het oog verliest „raakt Nederland nog verder achterop”, vreest hij.

Het planbureau zegt dat het kabinet in het herstelbeleid oog moet houden voor „vier hardnekkige problemen met gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving”, waaronder de uitstoot van broeikasgassen als CO2 (koolstofdioxide) en het verdwijnen van bepaalde dier- en plantensoorten door natuurvervuiling.

Banken

Groene investeringen in duurzame projecten kunnen ook het economisch herstel helpen, merkt het bureau op in het advies aan het kabinet. Door het economisch en het duurzame herstel hand in hand te laten gaan, levert dat aan beide kanten meer op. Het kabinet zou ook bedrijven moeten aanmoedigen en verleiden groene keuzes te maken. Nederland moet ervoor waken bij het herstel uit de crisis bijvoorbeeld niet afhankelijk te worden van vervuilende technieken, terwijl schone alternatieven eigenlijk de toekomst hebben.

Om meer geld te pompen in duurzame projecten en innovaties, zouden overheden moeten samenwerken met banken, vindt het PBL. Verder moeten groene producten en diensten voor zowel consumenten als bedrijven goedkoper worden dan de meer vervuilende opties. De markt regelt dit nog niet genoeg, zegt het PBL.