Ook Beter Levenkeurmerk voor zuivel

De eerste pakken met Beter Leven-zuivelproducten: dagverse melk en yoghurt van de Jumbo.  beeld Jumbo
2

Zuivelproducten zoals melk en yoghurt kunnen voortaan het keurmerk Beter Leven van de Dierenbescherming krijgen. De organisatie heeft samen met Vogelbescherming Nederland en Natuur & Milieu het kwaliteitsstempel geïntroduceerd voor duurzame melkveehouderij. Het keurmerk bestaat al langer voor onder meer varkens- en kippenvlees.

Een boerenbedrijf dat het keurmerk wil hebben, moet niet alleen voldoen aan bepaalde criteria op het gebied van dierenwelzijn. Ook voor natuur en milieu zijn er normen vastgelegd. Zo moet de boer onder meer zorgen voor meer insecten, weidevogels en bloemen in het weiland.

Supermarktketen Jumbo heeft als eerste zuivel met het Beter Levenkeurmerk in de schappen. „We zien dat onze klanten steeds vaker een bewuste keuze maken en de impact op mens, dier en milieu meewegen in hun keuze. Met de introductie van dit keurmerk helpen we hen om een duurzamere én diervriendelijkere keuze te maken”, aldus Jumbo.